Äänestys lasten ja nuorten tuensaajista on päättynyt - Nyt odotellaan tuloksia eli malta vielä hetki!

Mieluinen vapaa-ajan harrastus on lapselle ja nuorelle tärkeä. Erilaisissa harrastuksissa oppii uusia taitoja, ryhmässä toimimista sekä pääsee kokemaan onnistumisen iloa ja elämyksiä – siis eväitä elämään niin koulutielle kuin aikanaan tulevalle työuralle. Kun harrastuksen puitteet ovat kunnossa, motivaatio ja kiinnostus säilyvät.

Arinalta 185 000 € pohjoisen lasten ja nuorten toimintaan - Malta vielä hetki tuloksia!

Osuuskauppa Arina jakaa 185 000 euroa lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja harrastuksien tukemiseen. Euro jokaista Arinan asiakasomistajaa kohti. Tuesta 50 % jaetaan erilaisille harrastusyhteisöille ja 50 % hyväntekeväisyys- ja tukijärjestöille.

Mukaan tukihakuun ovat voineet hakea pohjoissuomalaiset lasten ja nuorten liikuntaseurat, harrastusyhdistykset sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat tukensa lapsille tai nuorille Arinan toimialueella.

Kaikki hakukriteerit täyttävät yhteisöt osallistuivat verkkoäänestykseen, jossa Arinan asiakasomistajat päättivät äänillään lopulliset tuensaajat. Äänestystuloksen perusteella, alueellinen tasapuolisuus huomioiden, tukipotti jaetaan vähintään 50:lle eniten ääniä saaneelle yhteisölle.

Äänestyskutsun saivat 20.-22.11.2023 välisenä aikana kaikki Osuuskauppa Arinan asiakasomistajatalouden jäsenet, jotka olivat ilmoittaneet asiakastietoihinsa sähköpostiosoitteensa viimeistään 15.11.2023 ja eivät olleet kieltäneet tutkimuskyselyiden lähettämistä. Tiedot voi tarkistaa ja päivittää Omalla S-kanavalla.

Äänestys

Äänestyslinkki on lähetetty sähköpostilla 20.-22.11.2023 välisenä aikana niille Arinan asiakasomistajatalouksien jäsenille, joiden tiedoissa on sähköpostiosoite ja jotka eivät ole kieltäneet tutkimuskyselyitä. Jokaisella äänestäjällä on käytössään kaksi ääntä, yksi kumpaakin kategoriaa kohti eli toinen harrastusyhteisöille ja toinen hyväntekeväisyys- ja tukiyhteisöille. Voit äänestää hakijaa miltä tahansa jäsenalueelta.

Katso tuenhakijat ja mahdollisen tuen käyttökohteet:

Liikuntaseurat ja harrastusyhdistykset

Hyväntekeväisyys- ja tukiyhteisöt