Sponsorointi

Osuuskauppa Arina tukee pohjoisen yhteisöjä. Haluamme hyödyntää osuustoiminnan voimaa edistämällä pohjoissuomalaisten hyvinvointia. Siksi sponsoroimme paikallisia yhteisöjä ja jaamme tukea muun muassa pohjoissuomalaisten lasten ja nuorten toimintaan sekä hyväntekeväisyyteen toimialueellamme.

Pidetään yhdessä pohjoisen puolta -tukiohjelma

Osuustoiminta on vastuullista liiketoimintaa. Kun osuuskauppa voi hyvin, se mahdollistaa hyvän, eli tuoton, palauttamisen takaisin alueelle ja yhteisöön. Tänä vuonna ohjaamme yhteisen osuuskauppamme tuottoa sponsorointiin yhteensä noin 300 000 euron edestä. Jaamme keskitetysti noin 150 000 euroa, eli noin 50 000 euroa kutakin teemaa kohden, minkä lisäksi toteutamme alueellisia sponsorointitekoja.

Jaamme tukea vuosittain kolmelle eri teemalle.

Miksi toimimme näin?

Jokainen tukieuro on sydän Pohjois-Suomelle.

Yritysten yhteiskuntavastuuta on peräänkuulutettu vasta viime vuosikymmeninä, mutta osuustoimintaan se on kuulunut aina. Osuuskaupan yhteiskuntavastuu koostuu kolmesta osa-alueesta: taloudellisesta, sosiaalisesta ja ympäristövastuusta – ja sosiaaliseen vastuuseen kuuluu ihmisten hyvinvoinnista huolehtiminen.

Lapset ja nuoret

Arina tukee vuosittain pohjoissuomalaisten lasten ja nuorten toimintaa Pidetään yhdessä pohjoisen puolta -tuella, jota voivat hakea liikuntaseurat, harrastusyhdistykset sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt.

Hyväntekeväisyys ja lahjoitukset

Osuuskauppa Arina edistää Pohjois-Suomen elinvoimaisuutta ja vetovoimaa muun muassa oppilaitosyhteistyöllä ja lahjoituksin.

Elämykset

Elämyksiä asiakasomistajille, tukea kulttuuriin ja urheiluun: Osuuskauppa Arina ylläpitää ja elävöittää alueellista tapahtumatuotantoa ja vireää viihde-elämää tukemalla tapahtumanjärjestäjiä.

Omistaja, sinä olit hyväntekijä

Yhdessä jaoimme vuonna 2022 yli 230 000 euroa tukea pohjoisen lasten ja nuorten toimintaan.

Yhdessä mahdollistimme vuonna 2022 pohjoisen lasten ja nuorten toimintaa, hyväntekeväisyyttä, elämyksiä ja paikallisia lahjoituksia yhteensä noin 400 000 eurolla.