Kylmästä lämpöä korttelikaupalla – Oulunsalo

Loppusyksystä Oulunsaloon avataan odotettu lähikauppa, joka tulee lämmittään naapurustoa – myös kirjaimellisesti. Lähikaupan kylmälaitteista syntyvä lauhdelämpö ohjataan kiertoon kaukolämpöverkkoon lämmittämään koteja, ei hukkaa. Tämä ja muut toimipaikkojen energiaratkaisut ovat merkittäviä keinoja saavuttaa Arinan ja S-ryhmän kunnianhimoiset ilmastotavoitteet.

20.6.2023

Sinun lähikauppasi on mukana ilmastoteoissa

Koko S-ryhmän kunnianhimoinen ilmastotavoite, Hiilinegatiivinen 2025” saa jälleen sysäyksen lähemmäs toteutumistaan S-market Oulunsalon avautumisen myötä. Tavoite tarkoittaa sitä, että jo muutaman vuoden kuluessa osuuskauppasi sitoo enemmän hiilidioksidipäästöjä kuin tuottaa niitä. Keinoja ovat energiatehokkuuden lisääminen, uusiutuvan energian käyttö ja energiaomavaraisuus kaikissa toimipaikoissa. Kiertotalouteen perustuvat ratkaisut vähentävät toiminnan ympäristökuormaa, kuten Ritaharjussa: toisen hukka on toisen lämpö.

Hukka <3 Kauko

Kaikki kylmälaitteet, kuten kaupan kylmä- ja pakastealtaat, tuottavat viilentyessään samalla lämpöä. Oulunsalon S-marketissa lauhdelämmön talteenoton tekninen järjestelmä on toteutettu yhteistyössä Caverionin kanssa. Hukkalämpö hyödynnetään pumppaamalla se kaukolämpöverkkoon yhteistyössä Oulun Energian kanssa. Maailmanlaajuisesti tarkastellen edistyksellisen menetelmän kehitystyön verifioinnissa ovat olleet mukana myös VALOR Partners Oy ja VTT.

Kun korkealämpötilapumppu nappaa talteen hukkalämmön, se moninkertaistaa lämmön hyötysuhteen. Vuodessa kaukolämpöverkkoon saadaan syötettyä päästötöntä lämpöä korttelikaupallanoin 170 omakotitalon lämmityksen verran!

Lämpö talteen ja kiertoon kaikkien hyväksi

Ritaharjussa ensimmäisenä käyttöön otettu innovaatio on kustannustehokas, hiilineutraali ratkaisu ja tulevaisuutta ajatellen mielenkiintoinen keino tehostaa eri toimijoiden energiajärjestelmien yhteiskäyttöä. Kaupassa syntyvän lämpökuorman luovutus vähentää tarvetta valmistaa lämpöä voimalassa. Se myös tehostaa energiatuotantoa. Tästä hyötyvät niin kauppa, energiayhtiö kuin lopulta kuluttajat ja yhteinen pallomme. Siksi suunnitelmissa onkin jo kymmenen uuden vastaavan laitoksen rakentaminen Arinan ja Oulun Energian toimialueelle vuoteen 2025 mennessä - näistä ensimmäisenä Oulunsalon S-market! Kestävän kulutuksen edistäminen ja yhdessä toimiminen kuuluvat osuustoiminnan ideologiaan. Näin osuuskauppasi myös helpottaa ympäristötietoisen arjen toteuttamista.

Jokainen energiaratkaisu on sydän Pohjois-Suomelle

Arinan toimipaikoissa käytetään pian 100% uusiutuvaa energiaa

noin 5 000 aurinkopaneelia Arinan 20 toimipaikassa.

jo 80 % S-ryhmän vuosittaisesta sähköntarpeesta katetaan tuulivoimalla.

yli 40 toimipaikkaa, joissa hyödynnetään kylmälaitteiden lauhdelämmön talteenottoa.

PS. Hiilidioksidiakin voi kierrättää!

Vielä yksi kiertotalousknoppi: jääkaappien ja pakastimien kylmäaineena käytetään usein hiilidioksidia, sillä se on ympäristöystävällisempää kuin muut käytössä olevat kylmäaineet. Arinan kylmälaitteiden hiilidioksidi on peräisin kemian teollisuuden prosessien sivuvirroista.