Maailman onnellisin opiskelija

Osuuskauppa Arina antoi tänä syksynä tukensa uudelle ja innovatiiviselle Oulussa lanseeratulle korkeakoulukurssille.

9.12.2022

Osuuskauppa Arina antoi tänä syksynä tukensa uudelle ja innovatiiviselle Oulussa lanseeratulle korkeakoulukurssille nimeltä Maailman onnellisin opiskelija. Kurssi luotiin edistämään opiskelijoiden hyvinvointia, itsetuntemusta ja itsensä johtamisen kyvykkyyttä.

Kurssi ideoitiin ja rakennettiin yhdessä aktiivisten opiskelijoiden, asiantuntijoiden ja Oulun yliopiston välillä. Myös paikallista yritysmaailmaa ja yhteiskunnallisia tahoja kutsuttiin mukaan tukemaan kurssia ja viestimään kurssin teemoista. Kaikille yhteisenä tahtotilana oli nostaa esiin itsetuntemuksen ja itsensä johtamisen tärkeyttä. Nämä taidot ovat tärkeitä opinnoissa onnistumisen kannalta sekä myös työelämässä, kun opiskelijat sinne korkeakoulusta siirtyvät.

Maailman onnellisimmassa opiskelijassa on isossa kuvassa kyse elämänhallinnasta, jota voidaan vahvistaa itsetuntemuksen ja itsensä johtamisen kyvykkyyden kautta. Tämän kyvykkyyden ja paremman elämänhallinnan myötä on mahdollista kokea elämässä enemmän onnellisuutta.

Kurssi koostui syksyn aikana kymmenestä aihepiiriin liittyvästä luentokerrasta työpajoineen. Kurssin suorituskiintiön puitteessa opiskelijoille myönnetään kurssisuorituksesta opintopisteitä. Luentojen aiheita on ollut itsetuntemuksen ja itsensä johtamisen kokonaisuuteen liittyen muun muassa ihmisen persoonallisuus, ajatukset ja tunteet, ihminen sosiaalisena ”laumaeläimenä”, empatia, vuorovaikutus, motivaatio, arvot, tavoitteet, vireystila, resilienssi, rutiinit sekä tulevaisuuden työelämätaidot.

Syksyn aikana luennoilla puheenvuorojen pitäjinä vierailivat muun muassa Elina Gustafsson, Sointu Borg, Emilia Vuorisalmi, Marko Jantunen, Petri Honkonen, Pekka Hyysalo, Frank Martela, Kari Ketonen, Anna Perho ja Perttu Pölönen.

Opiskelijat ja kurssin järjestelyvastuullinen taho kiittävät lämpimästi Osuuskauppa Arinaa, joka lähti mukaan taloudellisesti mahdollistamaan kurssin toteutusta. Yhdessä tehtiin vastuullisuusteko satsaten pohjoisen hyvinvointiin ja onnellisempaan tulevaisuuteen.

(Teksti: Henrietta Karjalainen, kurssin opiskelijatyöryhmän vetäjä)