Tutustu tuen hakijoihin – syksy 2022

Alta löydät Pidetään yhdessä pohjoisen puolta -tuensaajaehdokkaat ja heidän perustelunsa tuen saamiseksi tai kuinka tuki on suunniteltu käyttää. Anna ääni sydäntäsi lähellä olevalle taholle! Äänestyslinkin löydät sähköpostistasi.

6.10.2022

Alta löydät ehdolla olevat hyväntekeväisyys- ja tukijärjestöt (koko Arinan alue) sekä harrastusyhteisöt jäsenalueittain. Voit liikkua sivulla ankkurilinkkien avulla.

Hyväntekeväisyys- ja tukijärjestöt

Siirry listaukseen

Harrastusyhteisöt jäsenalueittain

Jäsenalue 1: Oulu, Ii, Muhos, Utajärvi ja Vaala

Jäsenalue 2: Pyhäjoki, Pyhäntä, Raahe, Siikajoki ja Siikalatva

Jäsenalue 3: Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki ja Tyrnävä

Jäsenalue 4: Enontekiö, Kemi, Keminmaa, Kolari, Muonio, Pello, Simo, Tervola, Tornio ja Ylitornio

Jäsenalue 5: Pudasjärvi, Ranua ja Rovaniemi

Jäsenalue 6: Inari, Kittilä, Sodankylä ja Utsjoki

Hyväntekeväisyys- ja tukijärjestöt

Auta Lasta ry
Asiakaskunnassamme on runsaasti psyykkisesti haastavassa elämäntilanteessa olevia nuoria. Auta Lasta ry:llä on suunnitelmana toteuttaa vuonna 2023 sijaishuollossa sekä ennaltaehkäisevien palveluiden piirissä oleville nuorille mahdollisuutta osallistua voimauttavaan kulttuuritoimintaan ja tämän toiminnan sisällä toteutettavaan Voimauttavaan valokuvaukseen.

Erityislasten Omaiset ELO ry
Tuki käytettäisiin lappilaisten erityislasten ja nuorten sekä heidän perheidensä vertaistuelliseen ja virkistykselliseen viikonloppuleiriin.

Hailuodon koulun vanhempaintiimi
Tuen avulla koululaiset pääsevät retkille ja leirikouluun sekä tehdään stipendilahjoituksia.

Helsingin Diakonissalaitos Säätiö sr. (Vamos Oulu)
Vamos Oulu tarjoaa matalankynnyksen psykososiaalista tukea Oulussa asuville ilman koulutusta tai työpaikkaa oleville nuorille ja nuorille aikuisille. Tuki rakennetaan nuoren omaan arkiympäristöön, tärkeimmät verkostot huomioiden. Tukea tarjotaan eri osa-aluille ja nuoren tavoitteisiin pohjaten, mm. mielenterveyttä, arjenhallintaa, koulutusta ja työllistymistä edistäen.

Lastenklinikoiden Kummit ry
Kun lapsi joutuu sairaalaan, voi pieni mieli täyttyä erilaisista ajatuksista. Kummien lohtunallen tärkeänä tehtävänä on olla lapsen vierellä hänen sairaalamatkallaan. Lahjoituksella hankitaan Kummit-lohtunalleja, toimitetaan ne OYSin potilaan luokse sekä tuetaan lasten ja nuorten viihtyvyyttä sairaala-aikana erilaisin virkistystapahtumin ja hankinnoin, joita julkisin varoin ei ole mahdollisuutta juurikaan järjestää.

Leijonaemot ry
Haluaisimme tarjota Oulun seudun toiminnassamme mukana oleville erityislapsiperheille harraste kokeilumahdollisuuden.

Helsingin Diakonissalaitos Säätiö sr. (Vamos Oulu)
Vamos Oulu tarjoaa matalankynnyksen psykososiaalista tukea 16–29 –vuotiaille Oulussa asuville ilman koulutusta tai työpaikkaa oleville nuorille ja nuorille aikuisille. Tuki rakennetaan nuoren omaan arkiympäristöön, tärkeimmät verkostot huomioiden. Tukea tarjotaan eri osa-aluille ja nuoren tavoitteisiin pohjaten, mm. mielenterveyttä, arjenhallintaa, koulutusta ja työllistymistä edistäen.

Hetekylän nuorisoseura ry
Tarvitsemme tukea Hetekylän luistelukentän ja sen valojen ylläpitoon. Lähin kaupungin ylläpitämä kenttä on reilu 15 km päässä toisella kylällä. Pidämme kenttää yllä talkoovoimin, mutta kohonneet kustannukset aiheuttavat suuria haasteita. Pidämme tärkeänä täällä sivukylälläkin asuvien mahdollisuuksia liikunnan harrastamiseen.

Hintan koulun vanhempainyhdistys ry
Haemme avustusta AALTO LAAVU ulkoluokka-hankkeen toteuttamiseen. Oululaisella, muotoilupainotteisella Hintan koululla on alkamassa vuonna 2023 arkkitehtuuri-, muotoilu- ja ympäristökasvatusprojekti, jossa koulun pihalle rakennetaan AALTO LAAVU ulkoluokka-rakennus. Oulussa pilotoitavalla Aalto-laavu ulkoluokalla on iso merkitys koulun oppilaille, opettajille ja lähialueen asukkaille sekä toimijoille.

Hope – Yhdessä ja Yhteisesti ry Oulu
Toivoisimme voivamme tämän tuen myötä mahdollistaa meidän asiakasperheille, lapsille ja nuorille, ihana joulunaika. Tuen käyttäisimme perheille joulu apuun. Eli tavoitteenamme on, että jokaiselle lapselle ja nuorelle olisi jouluruokaa tarjolla ja ainakin 1 uusi lahja.

Hyväntekeväisyysyhdistys Arjen Tuki ry
Tuki tullaan käyttämään Meri-lapin alueella, lasten liikunnallisiin ja kulttuuripainotteisiin virkistystapahtumiin. Avustuksella vuokrataan tapahtumiin tarvittavaa välineistöä kuten telttoja, pomppulinnoja, temppuratoja jne.

Lapin ensi- ja turvakoti ry
Tarvitsisimme siten erilaisia liikunta- ja urheiluvälineitä, jotka mahdollistaisivat monipuolisen ulkona olemisen ja tekemisen eri vuodenaikoina. Tutustuminen lähiympäristöön, arkiliikunta ja mm. siirtymiset esim. laavuille olisi kätevä tehdä pyörillä, joita meillä ei tällä hetkellä ole. Myöskin ulkoretkeilyvarusteet tarvitsisivat täydennystä ja uusintamista.

Lapin Perhehoitajat ry
Tarkoituksena olisi järjestää sijaisperheiden biologisille ja sijoitetuille lapsille ja nuorille mukava ulkoilupäivä laskettelukeskuksessa. Tapahtumassa lapset/nuoret voisivat itse valita haluamansa aktiviteetin esim. laskettelu, pulkkamäki. Tarjoaisimme osallistujille samalla ruokailun. Tapahtuman myötä sijoitetuilla lapsilla ja nuorilla olisi kerrankin mahdollisuus päästä osallistumaan koko perheen kanssa yhteiseen tekemiseen.

Lintulammen asukasyhdistys ry
Vähävaraisille lapsiperheille jaettavat jouluruokakassit 100kpl. Korona ja energian hinnan nousut ovat lisänneet lapsiperheköyhyyttä. Haluamme omalta osaltamme yhteistyössä mahdollistaa vähävaraisille lapsiperheille jouluilon.

Lions-Piiri 107-I RY
Panostamme koko lapsiperheen tapahtumiin ja yhdessä tekemisen riemuun. Järjestämiimme tapahtumiin pitää olla matala kynnys osallistua. Järjestämiämme tapahtumia ovat niin lasten- ja nuorten kulttuuritapahtumia kuin liikuntatapahtumia. Näihin tulemme myös jatkossa panostamaan Oulun, Raahen talousalueilla yli 700 leijonan voimin.

Lionspiiri 107-L
Järjestämme lasten ja nuorten vanhemmille Kiusaamisesta Terveeseen Nettikäyttäytymiseen -koulutus- ja informaatiotilaisuuksia eri puolilla Lappia. Lisäksi jaamme opiskelijoille ja kouluille stipendejä sekä tuemme mm lasten ja nuorten liikuntaa yhteristyökumppaneittemme kanssa järjestettävillä tapahtumilla esim. Leijonahiihdot, joiden palkinnot hankimme jokaiselle osallistujalle.

Lomakoti Onnela ry
Avustuksella järjestäisimme Haukiputaan Asemakylän tukea tarvitseville perheille kaksi virkistysretkeä yhteiskuljetuksella ja ohjelmalla. Toinen päiväretki tehtäisiin talvilomalla ja toinen kesäkuun alussa. Retkille osallistuvat ne lapset, jotka eivät pääse matkoille lomien aikana. Virkistysretkiin emme saa kaupungin tukea eikä yhdistyksellämme ole mahdollisuutta tukea perheitä tässä muodossa.

Luohuan Maaseutuyhdistys ry
Tukea tultaisiin käyttämään kylän ulkoliikuntapaikkojen kehittämiseen. Kylälle on suunnitelmissa lasten ja nuorten toiveiden perusteella kunnollinen frisbeegolfrata sekä katusählykaukalo alustoineen. Näillä suhteellisen edullisilla investoinneilla mahdollistetaan lapsille ja nuorille matalan kynnyksen liikuntaharrastuksia perheen varallisuudesta riippumatta.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry
Ettei kukaan jäisi yksin. MLL tekee työtä kiusaamisen ehkäisemiseksi päiväkodeissa, peruskouluissa, toisen asteen oppilaitoksissa, harrastustoiminnassa sekä digitaalisissa ympäristöissä. MLL:n kiusaamisen vastaisen työn tavoitteena on lasten ja nuorten kaverisuhteiden ja ryhmässä toimimisen taitojen tukeminen. Erityisenä painopisteenä on lasten ja nuorten oma toiminta kiusaamisen ehkäisemiseksi.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry
Perheille yhteinen harrastusmahdollisuus ilman kustannuksia ja mahdollisuus tutustua toisiin perheisiin ja solmia ystävyys/kaveruussuhteita! Perheliikunta liikuttaa ikään katsomatta koko perhettä vapaaehtoisten vetämänä.

Meri-Lapin Yhden Vanhemman Perheet ry
Järjestämme 2023 kesäkuussa Pohjoissuomen Aluepäivät Lomakoti Lepolassa Tornion Kaakamossa, jonne on tulossa lapsiperheitä n.50 suurin osa lapsia. Lisäksi on tarkoitus järjestää yhdistyksen lapsille muutakin toimintaa merilapissa.

Mieli Oulun seudun mielenterveys ry
Oulun kriisikeskuksen koordinoiman, vapaaehtoisten Sekasin-chat päivystäjien toiminnan järjestäminen. Tuella palkataan osa-aikainen Sekasin-chat koordinaattori 3 kk ajaksi. Koordinaattori rekrytoi, kouluttaa ja tukee uusia vapaaehtoisia.

Muhoksen Pelastakaa Lapset ry
Avustuksella järjestettäisiin lapsille ja nuorille avoin tapahtuma, johon kutsutaan esiintyvä taiteilija tai jos mahdollista useampi. Lasten ja nuorten osallisuus tapahtuman aikana huomioidaan esiintyjää valittaessa.

Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry
Avustuksella toteutettaisiin kehitysvammaisten lasten ja nuorten perheiden hyvän mielen elämykselliset retkitapahtumat eläintilalle.

Oulun mieskaverit, Oulun ensi- ja turvakoti ry
Mieskaveritoiminta on vapaaehtoistoimintaa, jossa aikuiset miehet ovat kavereina yksin lastaan kasvattavien äitien lapsille, joilla ei ole yhteyttä omaan isäänsä tai muihin miehiin. Toiminnan tavoitteena on antaa lapselle mahdollisuus tutustua aikuisen miehen arkeen ja elämään. Tuella mahdollistetaan kaveriparien yhdessäolo, mahdollinen harrastaminen, yhteiset tarvikkeet yms.

Oulun seudun omaishoitajat ry
Järjestämme avustuksella juhlat erityislapsille vanhempineen, yhdistyksen 25-vuotisjuhlan kunniaksi. Juhla pitää sisällään mukavia esiintyjiä esim. musiikkia, taikuri jne sekä tietysti hyvät tarjoilut. Koska erityislapsiperheet ovat usein vaikeassa taloudellisessa tilanteessa, haluamme tarjota heille tapahtuman täysin maksutta.

Oulun seudun yhden vanhemman perheet ry
Tuemme ja tarjoamme ei-kilpailutavoitteellisia harrastusmahdollisuuksia lapsille ja nuorille, niin liikunnallisia kuin kulttuuriharrastuksia, jotka on lasten ja nuorten itsensä ehdottamia harrastuksia. Oulun Seudun Yhden Vanhemman Perheet ry:n toiminta on suurella sydämellä toteutettua vapaaehtoistyötä.

Pohjois-Pohjanmaan Martat ry
Tuen käyttäisimme kokonaisuudessaan lasten ja nuorten ruokakurssitoimintaan ja muuhun kotitalousneuvontaan Oulussa ja lähikunnissa.

Pohjois-Pohjanmaan Partiosäätiö sr.
Tuella autamme alueen lippukuntia ja partiopiiriä esim. osallistumismaksujen, kyytikulujen, leiristipendien, leirivarusteiden ym. kattamiseen, että mahdollisimman monella lapsella ja nuorella olisi mahdollisuus harrastaa partiota yhdenvertaisesti taloudellisesta tilanteestaan huolimatta.

Pohjois-Suomen Autismikirjo ry
Autismikirjon lapsille ja nuorille suunnatut toiminnalliset tapahtumat, joko lasten vanhempien tai yhdistyksen työntekijöiden valvomina. Varsinainen tapahtuma vaihtelee tilanteen mukaan, mutta se voisi olla vaikka: Vierailu Superparkkiin, Laskettelupäivä Ruskotunturilla, Päivä Talvikylässä, tai vaikka Ruskaretki Lappiin.

Pohjois-Suomen Monikkoperheet ry
Pohjois-Suomen monikkoperheet ry painottaa monikkolasten yksilöllisyyden tukemista sekä jäsenperheiden jaksamista ja hyvinvointia. Yhdistyksen toiminta keskittyy vertaistuellisten tapahtumien järjestämiseen monikkoperheille eli perheille, joihin syntyy kerrallaan useampi kuin yksi lapsi.

Pohjois-Suomen syöpälapsiperheet
Pidetään yhdessä pohjoisen puolta -tuella tulisimme toteuttamaan ensi vuoden Kesäpäivillämme Oulussa vertaistuen mahdollistavaa toimintaa yhdistyksemme jäsenperheiden lapsille ja nuorille. Pohjois-Suomen syöpälapsiperheet on 40-vuotias syöpään sairastuneiden lasten, nuorten ja perheiden osasto, joka toimii Pohjois-Suomen Syöpäyhdistyksen alaisuudessa.

Raahen Pelastakaa Lapset ry
Raahen Pelastakaa Lapset ry täyttää ensi vuonna 2023 100-vuotta, joten se tulee olemaan yhdistyksellemme iso juhlavuosi. Tavoitteenamme on järjestää 100-vuotisjuhlat, joista paikalliset lapsiperheet pääsevät nauttimaan. Yhteistyökumppaniemme avulla voimme tehdä juhlista suuremmat ja loistokkaammat kuin omin varoin. Kaikki lahjoitukset käytetään lyhentämättöminä lasten hyväksi.

Reki-Vesalan Asukkaat ry
Tuella on tarkoitus mahdollistaa ja vakiinnuttaa kaikille ylikiiminkiläisille lapsille- ja nuorille suunnattua Vesala-Open toimintaa; hankkia raaka-aineita käsityö- ja FabLab -toimintaan, mahdollistaa eri toimijoiden mukanaolo illoissa sekä monipuolistaa illan toiminta- ja tapahtumatarjontaa sekä entisestään lisätä nuorten osallisuutta toiminnan järjestäjinä.

Sydänlapset ja -aikuiset ry:n Pohjois-Pohjanmaan alueosasto
Tuen avulla tulemme rahoittamaan tulevia tapahtumia, jossa alueosastomme sydänperheet voivat kohdata kasvokkain. Sydänlapset ja -aikuiset ry:n Pohjois-Pohjanmaan alueosasto järjestää vertaistuki- ja virkistystoimintaa synnynnäistä sydänvikaa ja perinnöllisiä sydänsairauksia sairastaville sydänlapsille, -nuorille ja -aikuisille sekä heidän perheilleen.

Syväkankaan koulu/Tukioppilaat
Tuki käytetään yhtenäiskoulun oppilaiden kouluviihtyvyyden parantamiseen, kouluväkivallan/kiusaamisen sekä yksinäisyyden ennaltaehkäisemiseen. Lasten ja nuorten välituntitoiminnan, erilaisten tempausten ja teemapäivien järjestämiseen sekä mahdollisen kerho-/klubitoiminnan ylläpitämiseen ja edistämiseen.

Twins – Katja ja Sari
Haluaisimme järjestää varsinkin vähävaraisille ja/tai sairaille lapsille ja nuorille jotain todella ikimuistoista ja erilaista toimintaa /yllätystä. Meillä riittää mielikuvitus ja luovuus tämän suunnittelussa ja tuki tulee hyvään tarpeeseen ja käyttöön.

Vaalan yhtenäiskoulun vanhempainyhdistys ry
Haemme tukea, jotta voisimme tukea lasten ja nuorten yhdenvertaista harrastamista ja osallisuutta, sekä edistää lasten ja nuorten hyvinvointia kunnassamme. Tuen avulla hankimme lainattavia harrastusvälineitä oppilaiden käyttöön sekä liikuntatunneille, että vapaa-ajalle. Järjestämme myös harrastusmahdollisuudet tutuksi -päivän, jonka aikana oppilailla on mahdollista maksutta kokeilla erilaisia harrastuksia.

Vesaisten Lapin piiri ry
Haemme ’pidetään yhdessä pohjoisen puolta’ -tukea voidaksemme tukea lasten ja nuorten tervettä kehitystä ja perheiden kasvatustehtävää sekä tuottaa osallistuvaa harrastetoimintaa matalalla kynnyksellä. Tarjoamme kaikille avointa ja maksutonta toimintaa, mille on varmasti tarvetta näinä aikoina. Perheille tarjotaan erilaisia harrastustoimintoja, tapahtumia ja retkeilyä.

Warjakkalaiset kyläyhdistys ry
Haluaisimme tarjota lapsille ja nuorille jotain, mihin voisi tulla mahdollisimman matalalla kynnyksellä ja joka ei vaadi nuorilta erityistä osaamista tai investointeja. Parhaaksi ja nuoria ehkä eniten houkuttelevaksi ideaksi valikoitui Kylätalon elokuvaillat, joissa olisi myös herkkutarjoilua. Kyläyhdistyksellä on mahdollisuus järjestää näitä useita vuoden mittaan ja ikäryhmiä vaihdellen.

Harrastusyhteisöt jäsenalueittain

Jäsenalue 1: Oulu, Ii, Muhos, Utajärvi ja Vaala

Ahmat ry
Haluamme tuen avulla mahdollistaa mahdollisimman monelle liikunnan riemua hyvässä seurassa. Ahmat ry tarjoaa toimintaa lapsille ja aikuisille. Aina päiväkotiluisteluista kiekkokouluun ja joukkuetoimintaan.

Hannuksen kyläyhteisö ry
Tämän johdosta haemme avustusta luistelukentän isontamiseen, koneelliseen jäädyttämiseen, auraamiseen sekä valaistuksen päällä pitämiseen muutamiakaan tunteja pimeänä aikana. Kenttä palvelee kyläläisiä, mutta myös naapurikyläläisiä. Varsinkin nyt kun jäähallit miettivät aukiolojaan, nostavat hintojaan, ulkokentät mahdollistavat nuorten harrastustoiminnan siltä osin.

Haukiputaan Heitto ry
Matalankynnyksen harrastamisen edistäminen ja tukeminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen. Harrastusten kausimaksujen tukeminen. Lasten ja nuorten harjoittelun monipuolistaminen ja kilpailutoiminnan tukeminen. Harrastusvälineiden hankkiminen seuran toimijoille (jaostoille), millä vähennetään tarvetta harrastajien hankkia omia välineitä.

Haukiputaan Pallo ry
Arinan tuki käytetään HauPassa lyhentämättömänä kasvavaan lasten ja nuorten kilpa- ja harrastetoimintaan. Tuki mahdollistaa kysynnän kasvaessa erityisesti harrastustoiminnan tapahtumia lapsille ja nuorille, jotka haluavat olla mukana, mutta vähemmän tavoitteellisessa toiminnassa.

Haukiputaan Veikot ry
Järjestämme matalan kynnyksen urheilutoimintaa pelkällä seuran jäsenmaksulla useissa eri lajeissa, mm. yleisurheilu ja hiihto, lapsille ja nuorille. Lisäksi tarjoamme judon ja mäkihypyn harjoittelumahdollisuuksia nuorille edullisesti. Pyrimme myös lisäämään lajivalikoimaa kysynnän mukaan alueellamme. Alkamassa on mm. koripallon harrasteryhmä junioripuolella ja mahdollisesti uusi laji tulossa mukaan ensi vuoden aikana.

Jääkiekon harrastejoukkue Jussit
Tarvitsemme lähinnä uusia varusteita ja pelipaitojakin. Olemme toimineet tuttavien eri perheiden varustelahjoituksien varassa. Koronan jälkeen olemme saaneet jalkeille uudistuneen Jussit-joukkueen ja tarvetta varusteisiin on koko ajan.

K&C
Junnut nyt vesille ja melomaan! K&C tarvitsee uutta kalustoa nuorille melojille viikottaiseen melontakerhoon. Seura järjestää edullista ja monipuolista toimintaa lapsille ja nuorille. Toiminta ei ole ainoastaan jäsenille tarkoitettu, ulkopuolisetkin pääsevät osallistumaan edullisesti.

K&C ry
K&C melontaseura hakee tukea lasten ja nuorten melontakaluston ja -varusteiden hankintaan. Tämän avulla voidaan mahdollistaa entistä paremmin lasten ja nuorten melonnan harrastaminen Oulussa. Melontaseuran jäsenmaksut ovat lapsille ja nuorille jo erittäin edulliset. Avustus käytetään kokonaisuudessaan lapsille ja nuorille soveltuviin varusteisiin ja kalustoon.

Kiekko-Laser Juniorit ry
Tarjoamme kiekkokoulu- sekä luistelukoulutoimintaa ja seurassamme on juniorijoukkueita aina pienimmistä U18-junioreista alta 18-vuotiaisiin U18-junioreihin asti. Lisäksi K-Laser järjestää myös matalan kynnyksen harrastekiekko-toimintaa niille innokkaille kiekkoilijoille jotka eivät halua harrastaa jääkiekkoa tavoitteellisesti. Seurassamme kaiken kaikkiaan tällä hetkellä n. 500 junioria (suurin osa alle 16-vuotiaita).

Kiimingin Kiekko-Pojat ry
Tavoitteenamme on saada lapset liikunnan pariin yli lajirajojen ja liikuttaa mahdollisimman paljon alueemme lapsia. Tuki ohjautuisi kerho ja matalan kynnyksen sekä erityisryhmien toimintaan.

Kiimingin Urheilijat ry
Arinan tuki mahdollistaa laadukkaat matalankynnyksen liikuntakerhot alueen lapsille ja nuorille. Arinan tuella kyetään pitämään kerhomaksut alhaisina ja järjestämään tilauskoulutuksia ohjaajille, jolloin saadaan tehokkaasti koulutettua ohjaajia kotipaikkakunnalla.

KPOPDANCEOULU & BACKPAIN DANCE CREW
KPOPDANCEOULU on oululaisen nuoren yrittäjän perustama tanssikoulu, joka tarjoaa monipuolisesti harrastusmahdollisuuksia. Yksi yrityksen tärkeimmistä tavoitteista on tarjota turvallinen ja mielekäs urheiluharrastus ja kohtaamispaikka mahdollisimman monelle nuorelle tuloista ja taustasta riippumatta. KPOPDANCEOULU on ainoa kyseistä lajia opettava tanssikoulu Oulun alueella.

Kuivasjärven Aura ry
Tarjoamme ilmaisia urheilukoulupaikkoja vähävaraisille perheille paikallisten järjestöjen kautta.

Muhoksen 4H-yhdistys ry
Muhoksen 4H-yhdistys käyttää tuen paikallisten lasten ja nuorten mielekkään vapaa-aikatoiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen. Toimintamme on kaikille avointa, matalankynnyksen toimintaa, jossa myös lasten ja nuorten toiveet otetaan huomioon.

Muhoksen Jääklubi ry

Tuki kohdistuu suoraan junioreiden kuukausimaksuihin, jotta mahdollisimman moni nuori pystyy harrastamaan. Kuukausimaksut olemme pyrkineet pitämään alhaisina, jotta mahdollisimman monella lapsella ja nuorella olisi mahdollisuus harrastaa. Vallitsevan maailmantilanteen vuoksi kotitalouksien kulut ovat kasvaneet räjähdysmäisesti ja harrastukset ovat ensimmäisten säästökohteiden joukossa.

Muhoksen Voitto ry
Lasten ja nuorten liikunnan ylläpitämiseen, parantamiseen ja uusien ryhmien mahdollistamiseen. Liikunnasta luopumisen ehkäisyyn, lasten syrjäytymisen ehkäisyn tukemiseen liikunnan avulla, myös maahanmuuttajalasten ja -nuorten kotouttamiseen liikunnan avulla. Vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen tukemiseen.

Muhos Volley -96 ry
Olemme osallistuneet vuosittain valtakunnalliseen Power Cup -tapahtumaan, joka järjestetään v. 2023 Imatralla. Matka on pitkä ja vaatii isoja satsauksia pienen paikkakunnan pieneltä seuralta, johon toivomme kovasti tukea kaikilta arinalaisilta.

Musiikkikoulu Groovehouse
Lasten ja nuorten musiikkileiri, joka tarjoaa unohtumattomia elämyksiä ja onnistumisen kokemuksia. Leiri huipentuu päätöskonserttiin, jossa kaikki osallistujat pääsevät esiintymään.

Northern Lights Cheerleading, junioreiden edustusjoukkue Helmet
Ryhmän leiri- ja kilpailutoiminnan tukemiseen sekä kisavarustehankintoihin.

Nuorisoseura Vilikas ry
Joka kesä Vilikkaan lapsiryhmiä osallistuu valtakunnalliseen kansantanssitapahtumaan. Kesällä 2023 tapahtuma on Lasten Kalenat Lappeenrannassa ja avustusraha käytettäisiin bussimatkan kustantamiseen. Jotta mahdollisimman moni lapsista pääsee tapahtumaan mukaan, on Vilikas osaltaan mahdollistanut sitä koko toimintansa ajan maksamalla lasten bussimatkan tapahtumaan.

Oulun 4H-yhdistys
Avustusrahalla haluamme järjestää yli 13-vuotiaiden viikonloppuyöleirejä, joiden sisältöinä mm. yrittäjyys sekä työelämätaitojen kartuttaminen, rentoa yhdessäoloa unohtamatta.

Oulun Elokuvakeskus ry
Oulun kansainvälisen lasten- ja nuortenelokuvien festivaalin näytösten lisäämiseen ja useampien kansainvälisten tekijävieraiden kutsumiseen.

Oulun Erotuomarikerho ry
OEK haluaisi käyttää tuen uusien tuomarien rekrytointiin ja kouluttamiseen. Uusille tuomareilla järjestetään kursseja ja heitä tuetaan myös varustehankinnoissa. OEK järjestää omia kursseja, mutta myös täsmäkoulutuksia eri seuroille ympäri Pohjois-Suomen. OEK myös tukee aloittelevia tuomareita varustehankinnoissa.

Oulun espanjankieliset ry
Edistää espanjankielisten lasten kielitaidon sekä kieli- ja kulttuuri-identiteettien ja itsetunnon kehittymistä matalankynnyksen kerhotoiminnan kautta.

Oulun Floorball Club ry
Tukea kohdistetaan seuratoiminnan laatua lisäävien ohjaaja- ja valmentajakoulutusten kulujen kattamiseen.

Oulun Golfkerho ry
Haemme tukea juniorigolfin talviharjoitteluun ja kilpagolfin matkustamis- ja leirityskustannuksiin. Oulun Golfkerhon talviryhmissä käy viikoittain yli 50 junioria. Kaikkia Oulun Golfkerhon ryhmiä valmentaa seuran ammattivalmentajat. Seuran juniorit kiertävät niin alueellisia kuin kansallisia golfkilpailuja. Kilpailumatkat Oulusta ovat pitkiä ja kustannuksia tulee niin matka-, majoitus kuin kilpailumaksuista.

Oulun Judokerho ry
Tuki kohdennettaisiin lasten ja nuorten valmennuksen kehittämiseen. Oulun Judokerhon arvojen mukaisesti Oulun Judokerho pyrkii tarjoamaan laadukasta seuratoimintaa, mikä mahdollistaa kaikille lapsille ja nuorille monipuolisen judoharjoittelun judokan urapolku-mallien (harjoitukset, leirit, kilpailut) mukaisesti.

Oulun Karateseura ry
Koska pyrimme aina pitämään yllä toimintamme hyvää tasoa, käyttäisimme tuen seuramme lasten ja nuorten ohjaajien koulutukseen, sekä lasten ja nuorten harjoitteluolosuhteiden parantamiseen mm. harjoitusalustaa uusimalla salillamme.

Oulun Kisko ry
Haluaisimme tukea maailman suurimman lasten- ja nuorten lentopallotapahtuman kuluihin. Olisi hienoa, jos kaikilla seuran lapsilla/nuorilla olisi mahdollisuus päästä reissuun mukaan.

Oulun Kärpät 46 ry
Oulun Kärpät 46 ry tarjoaa kaikille 3–10-vuotiaille tytöille ja pojille mukavan harrastuksen jääkiekon parissa. Luistelu- ja kiekkokoulun tavoitteena on tarjota jääkiekosta kiinnostuneille lapsille turvallinen ja innostava toimintaympäristö, missä lapset pääsevät nauttimaan jääkiekkoharrastuksesta. Saadulla tuella kehitämme luistelu- ja kiekkokoulu- ja leiritoimintaa: kehittämällä ohjaajien osaamista ja hankkimalla välineistöä.

Oulun Lippo Juniorit ry
Tuki käytetään matalan osallistumiskynnyksen pesiskerhon toiminnan järjestämiseen ja siitä aiheutuvien kulujen kattamiseen.

Oulun Lohet ry
Avustus käytetään lasten ja nuorten uimaopetus- ja valmennustyön hyväksi.

Oulun Luistinseura ry
Oulun Luistinseura ry (OLS) on 141-vuotias, perinteikäs, oululainen urheiluseura. OLS:lla on toimintaa neljässä eri lajissa (jalkapallo, jääpallo, keilailu ja salibandy) ja seuratoiminnan pääpaino on junioritoiminnassa. Tuki ohjataan junioritoiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen seuran eri lajeissa.

Oulun Naisfutis ry
Tuki kohdistetaan ONS:n juniorifutistoiminnan hyväksi.

Oulun NMKY:n nuorisokuoro Oulun Fröökynät ja Ynnin Pojat
Korona-aika aiheutti erityishaasteita kuorojen toiminnalle ja taloudelle. Esiintymistulot, jotka mahdollistavat kuorojen osallistumismaksujen pitämisen alhaisena, jäivät todella heikoiksi korona-aikana. Haemme tukea kuorotoiminnan vahvistamiseen eli kuoroharjoitusten ja harjoitusleirien mahdollistamiseen nykyisessä muodossa, ettei toimintaa tarvisisi supistaa taloustilanteen takia.

Oulun Pyrintö ry
Oulun Pyrinnössä haluamme kehittää lasten ja nuorten kilpailutoimintaa. Tuki käytettäisiin kaikkien lajiryhmiemme kilpailukustannuksiin sekä Cheerleadingin kohdalla oikeanlaisen, turvallisen harjoitusalustan investointiin.

Oulun Pöytätennis -86 ry
Käytämme mahdollisen tuen täysimääräisesti junioreiden harjoituspalloihin ja hallilla yhteiskäytössä oleviin lainamailoihin.

Oulun Ratsastajat ry
Tarjoaisimme maksutonta kerhotoimintaa: Kerhoissa tutustuttaisiin saman henkisiin nuoriin, heidän kanssa vietettäisiin aikaa yhdessä. Ohjaajat jakaisivat tietoa hevosista, niiden hoidosta ja systemaattisesta harjoittelusta. Yhdessä etsisimme keinoja edistää omaa ja hevosten hyvinvointia. Ratsastuskilpailuissa järjestettäisiin vain junioreille avoimia luokkia.

Oulun Ratsastajat ry ja Oulun Seudun Ravinuoret ry
Äimäraution hevosharrastajat haluaisivat uusia nuoria yksin tai perheineen hevosharrastuksen pariin, mukaan pääsee, vaikka keppareilla. Hevostovereihin on mahdollista tutustua turvallisesti ohjatuissa tilanteissa. Päämäärämä aktivoida nuoria liikkumaan ja kohtaamaan toisiaan säännöllisen harrastuksen parissa. Nuoret voisivat osallistua Äimärautolla tapahtumiin joko talkoolaisina, katsojina tai kilpailijoina.

Oulun rullalautailijat OR ry
DIY-skeittiparkin laajentaminen Rajakylän Talvikkipuistossa. Skeittiparkki on rakennettu nimensä mukaisesti do-it-yourself/tee-se-itse menetelmällä talkoovoimin. Tuella ostaisimme rakennusmateriaalia uusien ramppien rakentamiseen kaikille avoimeen skeittiparkkiin.

Oulun Tarmo ry, Voimistelujaosto
Haemme tukea erityisesti joukkuevoimistelun lasten ja nuorten joukkueillemme helpottamaan lajissa kilpailemisesta syntyviä kuluja, jotta kenenkään harrastaminen ei jäisi niiden suuruudesta kiinni. Osa mahdollisesta tuesta ohjataan myös nuorten ohjaajiemme lisäkouluttautumiseen, jotta voimme tukea heidän alussa olevaa valmentajan uraansa.

Oulun Uinti 1906 ry
Seuramme tarkoituksena ja tavoitteena on ollut aina mahdollistaa lasten ja nuorten monipuolinen sekä iloinen harrastaminen. Toimintaamme kuuluu myös tasavertainen ja avoin toisten kohtelu sekä kannustaminen. Tuen käytämme suoraan ja lyhentämättömänä lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittämiseen ja monipuolistamiseen hankkimalla harrastukseen soveltuvia välineitä.

Oulun vapaaehtoinen palokunta ry nuoriso-osasto
Tuki käytetään nuorten harrastus toiminnan parantamiseen, esim. uusien varusteiden sekä erilaisten harjoitussimulaattoreiden hankintaan. Nuoret saavat myös itse vaikuttaa summan käyttämiseen.

Oulun Voimisteluseura ry
Tukea käytetään lasten ja nuorten joukkueiden yhteisöllisyyden vahvistamiseen viikonloppuleireillä sekä kisa- ja tapahtumamatkoilla. Tuen avulla voidaan pienentää kustannuksia ja mahdollistetaan kaikille halukkaille elämyksiä tuottavat leirit ja kisareissut (yhteiskuljetus, yhteismajoitus).

Oulunsalon Pallo
Tuella kehitämme oulunsalolaisten lasten- ja nuorten harrastusmahdollisuuksia lähellä kotia. Tavoitteena on saada myös Oulunsaloon oikeanlaiset harrastusolosuhteet.

Partiolippukunta Tervapartio ry
Tervapartion tuki suunnataan leiritoimintaan. Haluamme pitää partioleirien kustannukset mahdollisimman matalina harrastajille. Lippukunnan kasvaneen jäsenmäärän myötä on syntynyt tarve järjestää leirejä useammin. Tuella kustannamme leiripaikan vuokraa, bussikuljetuksia sekä ruokia.

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry
Järjestämme heinäkuussa 2023 palokuntanuorten leirin Kittilässä yhdessä Lapin pelastusliiton kanssa. Leiri on viikon pituinen, jonka aikana harjoitellaan erilaisia palokuntataitoja, mutta aikaa on myös yhdessä tekemiselle.  Matka on pitkä, joten haluamme järjestää yhteiskuljetuksen linja-autoilla leirille, jotta nuorten osallistuminen leirille olisi edullisempaa ja mahdollistaisimme nuorille vuoden hienoimman kokemuksen.

Pohjois-Suomen tikkaurheilu ry
Nuoriso toiminta kouluissa.

Ponkilan Pantterit ry
Käytämme tuen lasten ja nuorten jalkapallon kilpa- ja harrastetoimintaan.

Poropadel ry
Nykyisellään Poropadel järjestää viikoittaista kausiharjoittelua noin 30:lle juniorille ikäluokissa U8, U10, U12, U14 ja U16. Tuen avulla haluamme alentaa kausiharjoittelun maksuja ja siten tarjota yhä useammalle nuorelle mahdollisuuden tähän sosiaaliseen matalan kynnyksen urheiluharrastukseen.

Puolivälinkankaan suuralueen Asukasyhdistys ry
Matalankynnyksen harrastustoiminnan tukeminen esim. erilaisilla kerhotoiminnoilla ja liikunnallisilla ohjatuilla lajiesittelyillä. Asianmukaisten tarvikkeiden hankinta kuten liikunta- ja pelivälineet.

Putaan Vilkkaat ry
Partiolippukunta Putaan Vilkkaat on käynnistämässä projektia uuden, oman kokoontumispaikan hankkimiseksi/rakentamiseksi. Oulun kaupunki on määritellyt nykyisen, vuokratun kokoontumispaikkamme purettavaksi vuoden 2024 aikana uuden urheilukentän ja huoltorakennuksen tieltä. Keräämme varoja, jotta voisimme jatkossakin tarjota vilkasta partiotoimintaa yli sadalle lapselle ja nuorellemme.

SB Hurricane ry
Tukisumman käyttäisimme Hurrikaanijunioreiden toimintaan ja esimerkiksi varusteiden uusimiseen.

SBT suola ry
Salibandyn varusteiden hankinta. Tukea vähävaraisten perheiden lapsia harrastuksen ja liikunnan pariin.

SS Rankat Ankat
Tyttösalibandyn kilpailu- ja harrastustoiminta.

Tempo Sistema Oulu ry
Tempo -lastenorkesteri- ja musiikkiharrastustoiminta tuo musiikin harrastamisen mahdollisimman monen lapsen ja nuoren ulottuville tasavertaisesti ja ilman pääsykokeita. Toiminta on lapsille ilmaista ja he saavat käyttöönsä lainasoittimet. Tempo-toiminta auttaa oululaisia lapsia ja nuoria pääsemään osaksi kannustavaa ja kasvattavaa musiikillista yhteisöä sekä kokemaan musiikin mahdollisuuksia.

Tervarit Juniorit ry
Käytämme tuen nappulatoiminnan kehittämiseen. Haluamme, että jokaisella lapsella on tuttu ja turvallinen aikuinen, joka on osaava valmentaja.

Tervasulka ry
Tervasulassa tavoitteenamme olisi lisätä junioripelaajien harjoitusryhmien määrää, sillä innostuneiden pelaajien lukumäärä kasvaa koko ajan. Haluamme myös pitää junioreiden harrastamisen kohtuuhintaisena. Tällä hetkellä parhaiten tavoitettamme edistää uusien juniorivalmentajien kouluttaminen ja sitouttaminen, jotta pystymme perustamaan lisää harjoitusryhmiä.

The NHL Adventure ry
ALAKKO PELLAAMAAN pipolätkävuoro! Vuoro liikuttaa kaiken ikäisiä ihmisiä sukupuoleen katsomatta matalalla kynnyksellä. Suuntaus ennen kaikkea nuoriin, joilla ei ole mahdollisuutta tai halua päästä pellaamaan muualla. Ensi kauden haasteena on etenkin merkittävästi kallistuneet vuorot. Pidämme teema-pelejä, jotta saisimme nuoret liikkeelle. Teemapeleissä tarjoamme mm. pizzaa ja tsempparipalkintoja.

Voimistelu – ja urheiluseura Yli-Iin Naseva
Liikunnallista toimintaa lapsille ja nuorille monipuolisesti.

Voimistelu- ja urheiluseura Kellon Työväen Urheilijat
Jokaisella lapsella tulee olla mahdollisuus kokea liikunnan iloa ja onnistumisen elämyksiä. Tuella hankkisimme harrastusvälineitä, jotka ovat kaikkien ryhmien yhteisessä käytössä.

Jäsenalue 2: Pyhäjoki, Pyhäntä, Raahe, Siikajoki ja Siikalatva

AS Moon ry
Järjestämme alakouluikäisille lapsille ilmaista futsal-kerhoa ja junioritasolla kilpailullista futsal-sarjatoimintaa eri ikäluokissa. Tuen avulla seuramme kykenee jatkossakin tarjoamaan laadukasta ja monipuolista liikuntaa lapsille & nuorille futsal-lajin parissa sekä kesäisin järjestämämme Liikuntakerhojen puitteissa, joissa pystymme samalla työllistämään paikallisia nuoria palkatuiksi kerho-ohjaajiksi.

FC Raahe
Tukea käytetään tyttöjen jalkapallokerhojen ja -koulujen järjestämiseen. Tuen avulla mahdollistetaan harrastuksen aloittaminen alhaisilla kustannuksilla.

Merituuli ry
Tuki käytetään partiolippukunnan eri ryhmien partioilloissa tarvittavien tarvikkeiden sekä yhteisten leiri- ja retkitarvikkeiden hankintaan. Myös leirien järjestämiseen ja muihin partiotapahtumiin, jotta toiminta voidaan pitää edullisena ja osallistumiskynnys matalana.

Pattijoen Urheilijat Juniorit ry
Haluamme kouluttaa valmentajia pesäpalloliiton vaatimien koulutusten lisäksi omilla käytännön koulutuspäivillä, joita ovat vetämässä valmennuksen ammattilaiset kuten miesten superpesiksen pelinjohtaja ja seuran oma lajivalmentajakoulutuksen suorittanut henkilö. Tarvitsemme tukea esimerkiksi koulutustilojen vuokramaksuihin sekä tarvittavien oheistuotteiden kuten koulutusmateriaalien hankintaan.

Raahen Ampujat ry
Tarvitsemme tällä hetkellä lisää ilma-aseita, jotka sopivat paremmin lapsille, nuorille ja naisille. Lisäksi tarvitsemme lajeihin kuuluvia varusteita kuten tauluja ja luoteja.

Raahen Jääkiekkoklubi ry
Raahen Jääkiekkoklubi käyttää mahdollisen avustuksen suoraan juniorityön tukemiseen ja harrastamisen kustannusten alentamiseen. Tavoitteenamme on, että jokaisella lapsella ja nuorella on todellinen mahdollisuus harrastaa jääkiekkoa sosiaalisesti turvallisessa ympäristössä riippumatta perheen taloudellisesta tilanteesta.

Raahen Purjehdusseura ry
Veneiden korjaamiseen. Purjehduskelpoisia veneitä tarvitaan: Raahen yläastelaisille järjestettävässä meriliikuntaviikolla, jossa vuosittain liki 500 nuorta tutustuu purjehdukseen, lasten purjehduskouluihin ja lasten retkille saaristoon.

Raahen rullalautailijat ry
Tuki kohdistettaisiin Puljun remontointiin. Hallin vanerirakenteet vaativat aika ajoin korjailua. Myös oleskelutilojen viihtyisyyttä olisi tarkoitus parantaa.

Raahen Vesa ry
Mahdollinen tukisumma käytetään lasten ja nuorten ryhmiemme ohjaajien ja valmentajien koulutuksiin sekä urheilukoulun tapahtumien ja yhteisten kilpailumatkojen järjestämisen kustannuksiin. Järjestämme myös kaikille avoimen yleisurheilun teemaillan toukokuussa 2023 Koivuluodon yleisurheilupuistossa.

Ruukin Formula-K Kerho ry
Haemme tukea lasten ja nuorten toimintaan karting-koulun ja lajiin tutustumistilaisuuksien muodossa. Suurimmat kulut tulevat kaluston huolloista, korjauksista, polttoaineesta ja vetäjinä toimivien nuorten pienistä palkkioista. Tuen avulla voisimme pitää perittävät maksut kohtuullisina tai parhaassa tapauksessa ainakin osa toiminnasta voitaisiin järjestää edelleen maksuttomana.

Ruukin Samoojat ry
Tuki käytetään osallistumismaksujen alentamiseen, niin että lapsen harrastaminen ei ole perheen varallisuudesta riippuvaista. Ostamme yhteiskäyttöön leiri- ja retkeilyvarusteita lainattavaksi heille, joilla ei ole omia. Hankimme viikkotoimintaan monipuolisia materiaaleja. Kehitämme sisupartiotoimintaa erityisryhmille.

Ruukki Rangers ry
Haluamme panostaa lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksiin. Hevoset toimivat terapiana, opettavat vuorovaikutustaitoja, vastuun ottamista sekä monia muita hyödyllisiä taitoja ja tapoja lapsille ja nuorille. Tallilta löytyy myös kavereita! Yhteistyötalleillamme järjestetään kaiken ikäisille laajasti erilaisia ratsastus- ja hevosenkäsittelytunteja, kursseja, leirejä ja muita tapahtumia.

Vihannin 4h-yhdistys ry
Tuki käytetään kokonaisuudessaan lasten ja nuorten harrastustoimintaan. Toimintaamme kuuluu lasten kerhotoiminnan lisäksi mm. kesäleirit ja -kerhot, erilaiset harrastekurssit, retket, nuorten työelämäkoulutukset sekä lasten ja nuorten tapahtumat. Lisäksi työllistämme vuosittain n. 30-40 paikallista nuorta. Toimintamme on kaikille avointa ja osallistuminen edullista.

Jäsenalue 3: Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki ja Tyrnävä

Ajax-Sarkkiranta ry
Tuen avulla kehitämme alle 12-vuotiaiden lasten ympärivuotista jalkapallotoimintaa laadukkaissa olosuhteissa ja valmennuksessa. Tuen avulla kehitämme erityisesti lapsuusvaiheen valmennusosaamista koulutusten ja säännöllisen tutoroinnin kautta. Jokainen lapsi ansaitsee osaavan valmentajan päästääkseen omalle huipulle – ja jokainen valmentaja ansaitsee erinomaisen toimintaympäristön kehittyä toimessaan!

Eräpartiolippukunta Limingan Niittykärpät/Limingan Partiotyön Tuki ry
Tärkein tehtävämme on tällä hetkellä auttaa lippukuntaa tulipalon jälkeisen toiminnan jatkumisessa ja materiaalien hankinnassa. Tuki käytettäisiin mm. eräpartiolippukunnan vaellus-, leiri- ja telttakaluston sekä melontatoiminta tarvikkeiden hankintaan ja ylläpitoon, partiokämpän ylläpitoon leirien ja kokouksien pitopaikkana sekä leirien matkakustannuksiin.

JMT Jaowsamut Muaythai ry
Haluamme tukea Oulunseudulla asuvia lapsia ja nuoria ja mahdollistaa heille maksuttoman harrastuksen talven ajaksi. Muaythai tukee sekä fyysistä että henkistä harjoittelua, joten se on erittäin hyvä harrastus kaiken ikäisille. Kunnon lisäksi reeneissä nousee itsetunto ja vaikeiden asioiden käsittely helpottuu, kun joka treeneissä ylittää itsensä.

Kempeleen Lentopallo ry
Tuki menee täysin toimintamme peruskuluihin esim. salivuokriin, joita joudumme tulevana kautena maksamaan noin 32 000 €. Kempeleessä kunta perii maksun koulujen salien käytöstä. Lisäksi olemme joutuneet vuokraamaan saleja lähikunnista ja yksityisiltä toimijoilta, jotta olemme saaneet riittävät salivuorot junioreillemme.

Kempeleen naisvoimistelijat ry
Tuen avulla turvaisimme energisten lasten pienryhmien toiminnan ja jatkuvuuden, sillä pienryhmissä kulut ovat luonnolliset suuremmat. Ryhmillä on ollut suuri kysyntä ja selkeä tarve. Tukea ohjaisimme myös kilpaurheilutoimintaamme. Olemme Kempeleen kunnan ainoa taho, joka tarjoaa tanssia ja voimistelua kilpalajina, joten sitä tahdomme kehittää kouluttamalla osaavia valmentajia sekä tuomareita lajien pariin.

Kempeleen Pyrintö ry
Tuen avulla lisäisimme uimakouluryhmiä. Nyt kapasiteettimme on noin 420 lasta kerrallaan, mutta silti viime vuosina jokaisella hakukerralla ilman uimakoulupaikkaa on jäänyt yli 100 lasta. Tukea käyttäisimme uusien uimakouluohjaajien kouluttamiseen ja uimahallin allasvuokriin, uintivarusteiden hankintaan kuten esim. sukelluslelut, kellukkeet sekä kilpauintiin mm. räpylät, lättärit, vetoköydet ja pullarit.

Limingan 4H-yhdistys
Limingan 4H järjestää monipuolista lasten ja nuorten harrastus-, koulutus- ja työllistämistoimintaa. Pidetään yhdessä pohjoisen puolta -tuella järjestäisimme lasten ja nuorten paljon toivomia retkiä ja yöleirejä. Toimintamme on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta, ja matalat osallistumismaksut luovat kaikille todellisen mahdollisuuden osallistua toimintaamme.

Limingan Naisvoimistelijat ry
Haluamme pitää lasten harrastukset edullisina. Koulutamme ohjaajia ja pyrimme rekrytoimaan lisää ohjaajia. Näin saisimme järjestettyä lisää lasten ryhmiä ja yhä useamman lapsen harrastamaan. Tavoitteenamme on lisätä ainakin perheliikunnan määrää ja satsata kaikkien lasten ryhmien laatutasoon.

Limingan Niittomiehet
Toimintaamme kehittäisimme mm. siten, että laatisimme uudet nettisivut, jotka pitäisi saada nykyaikaisemmalle ja helppokäyttöisemmälle alustalle. Lisäksi investoisimme urheilukouluohjaajien koulutukseen ja tarjoaisimme muutamille nuorille mahdollisuuden osallistua Pohjois-Pohjanmaan Liikunnan järjestämiin maksullisiin liikuntakerho-ohjaajien koulutuksiin.

Limingan Niittomiehet ry / Salibandyjaosto
Haluamme tarjota kaikille mieluisan harrastuksen. Meillä on selkeä pelaajapolku pikkujunioreista aina pääsarjatasolle saakka unohtamatta liikkujia, jotka eivät halua pelata salibandya kilpatasolla. Tuki menee suoraan seuran juniorijoukkueille. Halutaan panostaa vielä enemmän seuramme junioreihin. Heille parempi mahdollisuus kehittyä pelaajan ja harrastaa lajia. Haaveena olisi myös perustaa seuralle erityisryhmä.

Limingan Pallokarhut
Käyttäisimme saamamme tuen talviharjoitteluvuorojen hankintaan jalkapallohallista. Lisäksi haluamme alentaa nuorten pelaajien kilpajoukkueiden kustannuksia tukemalla niiden toimintaa. Haluamme pitää tuen avulla edulliset kausimaksut ja matalan kynnyksen kaikille halukkaille jalkapallon harrastamisessa Limingassa.

Lumijoen 4H-yhdistys
Haluamme tarjota lapsille ja nuorille vielä monipuolisempaa toimintaa. Pääpaino on tekemällä oppiminen, jolloin nuoret voivat itse tehdä esim. kokkikerhoissa haluamiansa ruokia tai leivonnaisia. Tavoitteena on, että nuori kokee onnistumisen ja ilon tunnetta. Pääpaino tulisi olemaan kokki-, kädentaito- ja liikuntakerhoissa. Näistä mainittakoon sähly, jalkapallo, frisbeegolf ja eräilyyn liittyvät kerhot.

Murron nuorisokuoro
Jokaiselle lapselle ja nuorelle yhdenvertaisen toiminnan rahoitus vaatii paljon varoja. Avustuksella järjestettäisiin pikkujoulut, lasketteluretken keväällä ja kauden päättäjäiset. Syksyllä järjestetty ryhmäytymisleiri on myös suunnitelmissamme. Lisäksi käyttäisimme varoja säestäjä- ja nuottikustannuksiin. Kuoro tarvitsisi myös videokameran ja tietokoneen musiikin tallentamiseen ja editointiin.

Partiolippukunta Samposet ry
Tuki käytetään retki- ja leiritoiminnan materiaali- ja välinehankintoihin sekä pitämään retki- ja leirikulut mahdollisimman matalina ja helposti saavutettavina. Osa summasta käytetään oman Tyrnävän retkeily-alueemme kunnostamiseen ja uudistamiseen sekä pienvälineistöön, tarkoituksena tukea erityisryhmien osallistumista partiotoimintaan (keskittymisen tukemisen apuvälineet, kuvallinen materiaali).

Tyrnävän Palloseura
Tyrnävän Murtoon, kylän sivutaajama, ollaan aloittamassa toivottua salibandykerhoa. Sen vetäjien palkkaamiseen rahoitusta ja välineitä, mailoja, laseja, tötsiä & muita varusteita. Tyrnävän kirkonkylän varustekaappi kaipaa vuosittain päivitystä. Haluamme tuoda liikunnan riemua matalalla kynnyksellä ja pienellä/edullisella harrastusmaksulla sekä kouluttaa uusia ja vanhoja kerhojen/harrasteryhmien vetäjiä.

Tyrnävän Tempaus ry
Saatu tuki ohjataan pesäpallojaoston kautta juniorijoukkueiden materiaalihankintoihin ja muuhun heidän toimintansa tukemiseen.

V.ja U-seura Kempeleen Kiri ry
Mahdollinen tuki kohdistettaisiin puhtaasti junioritoimintaamme ja harrastajien kustannusten nousun hillitsemiseen.

Jäsenalue 4: Enontekiö, Kemi, Keminmaa, Kolari, Muonio, Pello, Simo, Tervola, Tornio ja Ylitornio

Alatornion Pirkat
Tuki käytettäisiin lasten urheilukoulujen ja nuorten harrastusmaksujen madaltamiseen, jotta kaikilla olisi mahdollisuus osallistua.

Etelä-Portimo 72
Tuen käyttökohteena on Etpon junioripelaajille tarkoitettu ja kohdistettu jääkiekkoharrastuksen säilyttäminen kohtuullisilla kustannuksilla.  Tuki kohdistetaan jääaikamaksuihin ja junioritoiminnan jatkuvuuden takaamiseksi U9, U12, U14 ja leijonakiekkokouluun aivan pienimmille.

Football Team Tornio-Kemi / FTK-Tornio ry
Nuorten tyttöjen ja poikien futsal koulu 6-10 vuotiaille. Koulu järjestetään matalankynnyksen tavoittein, jossa kaikille suodaan mahdollisuus oppia futsalin taitoja. Koulutuksen suorittaa naisten futsalliiga pelaajat. Koulutuksessa on leikkimielisyyttä ja tavoitteellisuutta ja asteittain opitaan pelaamaan futsal jalkapalloa. Lapsille tarjoamme myös välipalan ja samalla opettelemme kierrättämään.

Hetan Hukat ry
Tuella voisimme ostaa uusia liikuntavälineitä kerhoille. Pienessä kunnassa on rajalliset mahdollisuudet varojenkeräykselle ja haluamme pitää kerhot maksuttomina kaikille kävijöille.

Hyvän mielen Hevostelijat ry
Mahdolliset tukirahat käytettäisiin lasten ja nuorten hyväksi, järjestämällä heille erilaisia tapahtumia ja koulutuksia sekä messumatka hevosmessuille. Suunnitelmissa on myös lahjoittaa ratsastuslahjakortteja vähävaraisille perheille, sekä mahdollisesti terapiaratsastustunteja niitä tarvitseville.

Kalli SBD, snowboard dudes ry
Järjestämme seuramme harrastajille laskettelu- ja temppukoulua, sekä laskettelumatkoja. Haluamme tarjota mahdollisuuden näihin matkoihin erityisesti heille, joilla ei muuten ole mahdollisuutta päästä laskemaan toiseen rinteeseen. Mahdollisen tuen käyttäisimme alentaaksemme seuramme lapsille ja nuorille kohdistuvia kustannuksia yhteisistä laskumatkoista.

Kallin Kanervat ry
Tuki partitoiminnalle menee suoraan lasten ja nuorten harrastamiseen. Haluamme, että partiota voi harrastaa jokainen lapsi ja nuori, joten pidämme osallistumismaksut pieninä. Suuri kuluerä on tilavuokrat: toimimme Keminmaassa viikoittain molemmilla puolilla jokea, jotta toimintamme olisi helpommin saavutettavissa. Haluamme tukea jäseniämme myös isommille leireille esim. Maailman jamboreelle.

Kemin Into ry voimistelu
Joukkuevoimistelun ohjauksen ja valmennuksen kehittämiseen ja ohjaaja koulutukseen.

Kemin Lämärit Ry
Tuki ohjataan mm. junioreiden maalivahti -ym varusteiden hankintoihin sekä cheerleading toiminnassa tarvittavien mattojen hankintaan.

Kemin Palloseura ry
Kahden perinteikkään kemiläisen jalkapalliseuran Kemin Palloseuran ja FC Kemin juniorityö yhdistyy KePS siipien suojiin. Tämä luo ainutlaatuisen mahdollisuuden kemiläiselle juniorille kehittyä selkeää pelaajapolkua pitkin aina Veikkaus- tai Futsal-liigapelaajaksi. Yhteistö mahdollistaa myös paremmin matalankynnyksen ja harrastetoiminnan kehittämisen.

Kemin Työväen Uimarit ry
Käyttäisimme tuen harjoitusmaksujen pitämiseen sellaisina, että kaikilla olisi mahdollisuus harrastaa.

Keminmaan Pallo ry
KemPa on jalkapalloseura joka liikuttaa noin 150 lasta. Löytyy myös soveltava jalkapallo joukkue. Panostamme paljon valmennuksen laatuun. Arvomme Rehti, Reipas ja Kannustava.

Keminsuun Kisa
Tuki menee suoraan lasten hiihto- sekä leiritoimintaan. Myös ohjaajakoulutukseen on mahdollista saada seuran tukea. Entisistä hiihtokoululaisista tulee usein uusien hiihtokoululaisten ohjaajia.

Kolarin Kontio
Pidetään yhdessä pohjoisen puolta -tuki käytetään kokonaisuudessaan lasten ja nuorten jalkapallotoiminnan järjestämiseen. Tuen avulla pidämme harrastamisen kustannuksen matalina, jotta kaikilla on mahdollista osallistua toimintaamme sekä liikkua ja harrastaa yhdessä mielekkäässä ympäristössä.

Kolarin Työväen Urheilijat ry
Kaikki saamamme tuet käytetään lyhentämättömänä lasten jääkiekkotoiminnan tukemiseen.

Laivakankaan Ravinuoret
Haemme tukea ponileirin järjestämiseen. Majoitus ja ruoka kustannusten noustessa pienikin tuki auttaisi meitä. Tuki mahdollistaisi kaikkien lasten osallistumisen leirille.

Meri-Lapin Golfklubi ry
Haemme tukea range- ja simulaattorimaksuihin sekä opetusvälineisiin. Golf on vaikea taitolaji, sen opettaminen vaatii paljon erilaisia konkreettisia apuvälineitä, jotta ymmärrys ja taito kehittyy. Seura tarjoaa opetustoiminnassa oleville junioreille ilmaiseksi Par 3 pelioikeuden ja rangepalloilla lyönnit. Lisäksi juniorit harjoittelevat talvisin 60 tuntia viikossa golfsimulaattorissa.

Meri-Lapin Ratsastajat ry
Ratsastussuorituksissa onnistuminen antaa monelle lapselle tärkeitä elämyksiä, taitoja muuta elämää varten ja se parantaa itsetuntoa. Lasten ja nuorten ratsastusvalmennuksiin ohjatulla tuella voimme järjestää seuramme nuorille jäsenille valmennuksia tai hevostaitokursseja, joihin yhä useamman olisi mahdollista osallistua ja oppia uusia taitoja.

Meri-Lapin Taitoluistelijat
Meri-Lapin Taitoluistelijat kilpailevat vuosittain omissa kilpailusarjoissaan. Kilpailut ovat perinteisesti Etelä-Suomeen painottuvia. Matkakustannukset ovat kaikinpuolin nousseet, joka tekee perheille haasteita harrastamiseen. Emme halua, että yksikään lapsi tai nuori joutuu luopumaan harrastuksestaan ja haemmekin sponsorirahaa kattamaan nousseita kustannuksia.

Merilappi United ry
Etsimme tukea toimintamme kehittämiseen, mm.valmentajien kouluttamiseen ja palkkaamiseen toimihenkilöiden vähennyttyä yleisesti seuratoiminnassa mm.ajanpuutteen vuoksi. Haluamme tarjota laadukasta valmennusta harrastajille. Tukea käytettäisiin myös yleisesti joukkueiden toiminnan tukemiseen tulevalla kaudella, jotta kaikkien lasten olisi mahdollista harrastaa varallisuudesta riippumatta.

Muonion lapset ja nuoret ry
Muonion keskustan lintutornin ja alueen kunnostaminen sekä laavun pystyttäminen avasi rajattomat mahdollisuudet kehittää lasten ja nuorten harrastus- ja opetustoimintaa. Alue kunnostettiin Muonion lasten ja nuorten vanhempien voimin. Opetuspolku voisi alkaa jo päiväkotien ja koulujen pihoilta edeten rantaan, jossa voisi tutustua taulujen kautta sekä eläin- että kasvikuntaankin ja alueen historiaan.

Pappilanpuisto Pyrevä-säätiö
Pellossa on vapaaehtoistyöllä kunnostettu tyhjilleen jäänyt pappilan tontti kansalaisten yhteiseksi virkistyspuistoksi, jossa mahdollistetaan kaiken ikäisten tapaaminen ja tapahtumien järjestäminen. Haemme tukea Pyrevä-puiston ylläpitokuluihin. Säätiöllä ei ole vakituisia tuloja ja jäänlähtöveikkauksia ei ole voinut kahteen vuoteen järjestää koronan takia. Kaikki työt tehdään talkoilla.

Partiolippukunta Simon Kuutit ry
Tarkoituksenamme on käyttää avustus uuden partiokämpän rakentamiseen. Simon Kuuttien 80-luvulla rakennettu Wäiski-mökki on päässyt vuosien varrella korjauskelvottomaan kuntoon, ja jäsenmäärän kasvaessa tarvitsemme kunnon partiokämpän leirien, retkien ja kokoontumisten pitämiseen. Kämppää tullaan käyttämään myös muihin simolaisten lasten- ja nuorten retkikäyttöön lippukunnan ulkopuolella.

Pellon Kiekko -82 ry
Tuki käytettäisiin jääkiekon harjoituksissa tarvittaviin välineisiin sekä pelimatkojen kustannuksiin.

Pellon Ponsi
Seurassa ei peritä mitään kausimaksuja ja siksi kaikenlainen tuki on tervetullutta, jotta raha ei ainakaan olisi harrastuksen esteenä. Tuki tullaan käyttämään varusteisiin, matkoihin, ym. välttämättömään. Jaostoilla on usein tapana kauden päätteeksi järjestää nuorille jokin uimahallireissu tai vastaava.

Pohjan tytöt ja sissit ry
Tukisumma käytetään koko lippukuntaa koskettaviin tapahtumiin. Lähtökohtamme on, että Pohjan Tytöt ja Sissit tarjoavat sellaista toimintaa, että kaikilla partiotoimintaan tulevilla lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus harrastaa partiota tasavertaisesti ja osallistua kaikkiin järjestettäviin tapahtumiin taustasta riippumatta. Tukisumma mahdollistaisi leirien, retkien ja kisamatkojen osallistumismaksujen pitämisen maltillisina.

Pohjolan Tytöt ry
Saamamme tuki käytettäisiin retkeilytarvikkeiden hankkimiseen, jotta voimme edelleen mahdollistaa matalan kynnyksen partioharrastuksen Kemissä. Lippukunnalla on tarve myös isommille retkeilytarvikkeille, kuten kamiinateltalle ja kamiinalle sekä pienemmille teltoille. Nämä siksi kun lippukuntamme on viime vuosina kasvanut mahtavan paljon ja majoituskapasiteettiä tarvitaan täten enemmän.

Rohki Hyä Sirkus ry
Osallistua sirkus harrastajien kanssa Suomen Nuorisosirkusliiton festivaaleille Kuopioon kesäkuussa 2023.

Sastamolo Kings Floorball Kemi ry
Tuella pyrimme tarjoamaan meri-lappilaisille lapsille ja nuorille salibandyharrastusta pienin kustannuksin, jottei harrastaminen ja liikkuminen jäisi kustannuksista kiinni ja mukaan pääsisi matalalla kynnyksellä. Tuki tulee seuran jokapäiväiseen arkitoimintaan, varustehankintoihin, valmentajien kouluttamiseen ja pelireissujen kulujen kattamiseen.

Simon Kiri (e-tytöt)
Simon Kirin pesäpalloilevat tyttöjuniorit (12- ja 11-vuotiaat) harjoittelevat ahkerasti vaativissa pohjoisen olosuhteissa. Talvikauden ollessa pitkä saliharjoitteluineen, tavoitteena on päästä kesällä pelaamaan Pohjois-Pohjanmaan joukkueita vastaan sekä leireilemään Poriin, joten kaikki tuki matkalla jännittäviin kesän peleihin on tervetullutta.

Taekwon-Do Tornio ry
Tuki mahdollistaa lapsille ja nuorille suunnatut matalan kynnyksen harraste- ja leiripäivät, matalat leiri- ja kisamaksut ja -matkakustannukset, monipuolisen, ammattitaitoisen ja laadukkaan ohjaustoiminnan seurassa, junioriyhteistyön pohjoisen Taekwon-Do-seurojen kanssa, harjoitusvarusteita harrastaville lapsille ja nuorille sekä koko seuran yhteiset tapahtumat, kuten salikisat ja kevätkauden päättäjäiset.

Tanssikoulu Stage Oy
Ensi kevään 15-v juhlashow:n puvustus, äänentoisto/ valaistus ja tilavuokra. Voimisteluvälineitä tekniikka- ja tempputunneille Tornioon ja Keminmaahan.

Tervolan 4H-yhdistys ry
Haemme tukea Tervolalaisten lasten ja nuorten kerho-, leiri- ja tapahtumatoimintaan. Tavoitteenamme on laajentaa kerhotoimintaa niin että kaikki halukkaat pääsisivät osallistumaan.

Tihc (Tornion Ice Hockey Club ry)
Tihc:n tavoitteena on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia. Seura tarjoaa lapsille ja vanhemmille iloa, jännitystä, viihtyvyyttä, ystävyyttä, yhteistyötä ja turvallista harrastusympäristöä. Tuki tullaan käyttämään seuran juniorityöhön.

Tornion 4H-yhdistys ry
Haemme tukea lasten kerhotoiminnasta syntyviin kuluihin, tarvikehankintoihin ja ohjaajapalkkioihin. 4H-kerhoissa lapset oppivat monipuolisesti kestävään elämäntapaan liittyviä arjen taitoja sekä yritteliään ihmisen perusvalmiuksia tekemällä oppien. Kerhot ovat teemoiltaan kokki-, liikunta ja monitoimikerhoja. Nuorille kerhonohjaajille ohjaustyö on yleensä ensimmäinen työpaikka ja antaa pohjaa työelämää varten.

Tornion Pallo -47 ry
Seuran tavoitteena on madalluttaa kynnystä kaikkien lasten ja nuorten jalkapalloharrastuksen aloittamisessa ja tukea jo käynnistyneen harrastuksen jatkumista. Tuki kohdennetaan niiden seuran junioripelaajien hyväksi, joiden perheillä ei taloudellisten tai muiden sosiaalisten olosuhteiden vuoksi ole tasavertaisia mahdollisuuksia suoriutua jalkapalloharrastuksessa koituvista taloudellisista kuluista.

Veitsiluodon Kalamiehet ry
Tulemme käyttämään koko tukisumman lähialueen lasten ja nuorten ohjattujen kalastustapahtumien ja kurssien toteuttamiseen siten että mahdollisimman monella nuorella olisi mahdollisuus päästä kokeilemaan ja mahdollisesti jopa aloittamaan kalastusharrastus hyvässä seurassa.

Veitsiluodon Kisaveikot ry
Veitsiluodon Kisaveikot käyttää tukisumman Kemin ja lähialueen lapsille ja nuorille suunnatun yleisurheilun ohjatun harrastustoiminnan järjestämiseen edellä kerrotulla tavalla. Rahaa kuluu mm. ohjaajien koulutukseen ja kurssimaksuihin, harjoitusvälineisiin ja -tarvikkeisiin ja harjoitusryhmien ohjaajien kulukorvauksiin ja liikuntatapahtumien muihin kuluihin ja maksuihin.

Ylitornion 4H yhdistys ry
Tuella yhdistyksemme mahdollistaisi yläkoululaisten kurssittamista ja ysit töihin kamppanjan avulla tavoitteena olisi saada kaikille kunnan yhdeksäs luokkalaisille kesätyö. Rahallisella tuella voisimme kurssittaa kunnan nuoria, ja antaa eväitä itsenäiseen elämään.

Ylitornion Voimistelu ja Liikunta ry (YliVoLi)
Käyttäisimme tuen lasten ja nuorten tapahtumiin osallistumisen tukemiseen, välineistön ajantasaisena ja turvallisena pitämiseen sekä seuran toiminnan pyörittämiseen.

Jäsenalue 5: Pudasjärvi, Ranua ja Rovaniemi

Arctic Cheer All-Star ry
Tuki suunnataan uusiin esiintymispukuihin mineille sekä junioreille. Jäsenmäärä kasvoi syksyllä 2022 ja kevään 2023 kilpailuihin sekä tapahtumiin tarvitsemme uusia pukuja. Esiintymispuvut ovat iso osa lajikokemusta ja haluamme tarjota kaikille seuramme jäsenille mahdollisuuden käyttää esiintymispukuja.

Arctic Volley Rovaniemi ry
Tukemalla Arctic Volleyta mahdollistat sen, että tulevaisuudessa pohjoinen lentopallokenttä loistaa taas tuhansien revontulten voimalla! Lähde kanssamme tarjoamaan nuorille elämän mittainen harrastus. Me kasvatamme ihmisiä, jotka uskaltavat tavoitella unelmiaan! #tuhannenrevontulenvoimalla

FC Kurenpojat ry
FC Kurenpojat tarjoaa kaikille pudasjärveläisille lapsille ja nuorille mahdollisuuden harrastaa jalkapalloa ja futsalia.

FC Santa Claus Napapiiri ry
Tuki käytetään täysimääräisesti lasten harrastamisen hyväksi, kulujen alhaalla pitämiseen. Varsinkin tänä päivänä kun kaikki kulut nousevat ihan joka paikassa niin isoin työ on pitää maksut alhaalla, mutta kuitenkin laatu säilyttää. Olemme tässä haastavassa tilanteessa saaneet kehitettyä toimintaa, ja tuki kohdistuu tosi isolle joukolle lapsia ja nuoria.

Koyama ry
Seuran suurimpia kuluja joihin tuki menisi ovat leiri- ja kilpailukulut, sekä niihin liittyvät matkustus- ja majoituskulut. Valmennus ja kaikki seuratoiminta on vapaaehtoisten harteilla, joten tuki menisi kokonaisuudessaan harrastajille.

Lapin ampujat ry
Tuki kohdennetaan uusiin harrastusvälineisiin ja – tarvikkeisiin. Hankintalistalla ensimmäisenä on näkövammaisampujan tähtäinlaite. Pohjois- Suomessa ei tällä hetkellä ole yhtään ko. laitetta. Laitteen kustannus on noin 2500€.

Lapin Lukko ry, nyrkkeilyjaosto
Haluamme tarjota kaikille lapsille ja nuorille mahdollisuuden liikkua ja harrastaa nyrkkeilyä riippumatta taustasta tai varallisuudesta. Viikkokalenteristamme löytyy tunnit 4-vuotiaasta ylöspäin sekä kilpaurheilusta kiinnostuneille omia kursseja. Tavoitteenamme on kehittää toimintaamme ja pitää ohjaajiemme koulutus ajan tasalla, jotta voimme tarjota laadukasta ja monipuolista harrastustoimintaa edullisesti.

Lapin Martat ry
Kerhotoimintaa lapsille ja nuorille. Toiminnan teemoja ovat ruoanvalmistukseen liittyvien perustaitojen oppimisen lisäksi ruokahävikin vähentäminen, kierrätys, kestävä arki ja kotimainen ruoka. Tavoitteena on tarjota mielekästä toimintaa ruuanvalmistuksen ja leivonnan ympärille.

Lapin Yleisurheilu
Saatu tuki käytettäisiin menemällä seurakäynneille, johon sisältyisi mm. ohjaajakoulutusta, harjoitustoimintaa, toimijoille koulutusta ja tiedon jakamista vieläkin enempi yhdistyksen toiminnasta, koska alue on tosi laaja, pyritään myös yhteisiin juttuihin alueen lähiseurojen kanssa.

Ounaksen Pyörä-Pojat ry
Pyöräkoulun kautta olemme saaneet aktiiviharrastajia eri pyöräilyn alalajeihin. Tämä on jäsenhankintamme ydin ja varmin tae saada myös vähävaraisten perheiden lapsille mielekästä liikuntaa. Edullisella osallistumismaksulla takaamme kaikille lapsille ja nuorille mahdollisuuden laadukkaaseen ja sitoutuvaan harrastukseen. Myös kevään pyöräleiri jo harrastuneemmille ajajille on tärkeä järjestää.

Ounasvaaran Hiihtoseura ry
Seuran matalan kynnyksen harrastustoiminnan mahdollistaminen alkeiskouluissa kehittämällä välinekirjastoa mm. hiihtomonoja, -sauvoja ja -suksia, ampumahiihtovälineistöä, mäkihyppyvarusteita sekä suunnistuskompasseja. Varustehankinnoilla pystymme tarjoamaan myös erityisryhmille mahdollisuuden matalan kynnyksen harrastustoimintaan, kun välineet eivät muodosta estettä lajikokeiluille.

Pohjan Koitto ry
Käyttäisimme tuen kesäkauden yleisurheilukoulujen järjestämiseen. Tavoitteena olisi, että pystyisimme pitämään kausimaksut mahdollisimman pienenä, jotta kaikilla halukkailla olisi mahdollisuus kokea yleisurheilun iloa.

Pudasjärven 4H-yhdistys ry
Tuen käyttökohde Pudasjärven 4H-yhdistyksessä: Kerhojen ja leirien ohjaajapalkkioihin ja tarvikekuluihin. Harrastekurssien ohjaajapalkkioihin ja tarvikekuluihin. Lapsille ja nuorille järjestettävien retkien matkakuluihin, tarvikekuluihin ja ruokailukuluihin.

Pudasjärven Urheilijat ry
Järjestämme lapsille ja nuorille yleisurheilutapahtumia ja harjoitusleirejä Ouluhallissa. Lisäksi osallistamme nuoria erilaisiin liikuntatapahtumiin ja mielekkäisiin liikuntakokemuksiin alle kouluikäisitä nuoriin.

Ranuan 4H-yhdistys ry
Tukea käyttäisimme uuteen nuorten Cafe, joka kokoontuisi joka toinen viikko. Aiheet olisivat teemallisia: peli-, kädentaidot-, musiikki- ja kokkausillat. Nuorten Cafe olisi kaikille avoin eli myös niille, jotka ei ole 4H-jäseniä. Toukokuussa retki Ouluun esim. kiipeilypuistoon. Ostaisimme VR-lasit +pelejä, pieniä soittimia, joilla voisi kokeilla soittamista, tarvikkeita kokkaukseen, kädentaidot osioon tarvikkeita, ohjaajan palkkioon.

Ranuan Peura ry
Haemme tukea paikallisten lasten ja nuorten liikunnallisten toiveiden toteuttamiseen ja kynnyksettömien liikuntatapahtumien tai -kerhojen järjestämiseen. Tuen avulla selvittäisimme uusia kiinnostavia tapoja liikuttaa ja pyrkisimme näin vastaamaan erityisesti vähän liikkuvien perheiden sekä lasten ja nuorten toiveisiin.

Rops soveltava jalkapallojoukkue
Palloilun iloa kuuluu kaikille. Erityistä tukea tarvitsevien lasten/ nuorten ja aikuisten jalkapallo joukkue. Haemme tukea entistä laadukkaan toiminnan pyörittämiseen.

Rovaniemen 4H-yhdistys
Lasten ja nuorten kerhotoiminnan, leirien, retkien ja harrastekurssien kehittämiseen ja toteuttamiseen sekä nuorten työllistymisen edistämiseen. Miten olisi 4H-kerho omalle kylälle? Keppiheppaleiri? Uuden taidon oppiminen harrastekurssilla? Uusien kavereiden saaminen? Haluamme tarjota lisää toimintaa etenkin kylillä asuville lapsille ja nuorille, joilla ei ole mahdollisuutta kulkea harrastuksissa kaupungissa.

Rovaniemen Kiekko ry
Tuki kohdennetaan lapsikiekko vaiheen ja kiekkokoulun sekä seuran tyttökiekko toimintaan.

Rovaniemen NMKY ry
Suomen Susijengin menestyksen jäljiltä myös rovaniemeläiset lapset ja nuoret ovat innostuneet koriksesta. Seurana haluamme tarjota harrastusmahdollisuuden mahdollisimman monelle ja kehittää seuraa laadukkaaseen toimintaan samalla pitäen kustannukset mahdollisimman alhaisina. Näiden kustannusten kurissa pitämiseen tarvitaan yhteistyökumppaneita ja tukijoita.

Rovaniemen Palloseura ry
Tuki kohdistetaan suoraan lyhentämättömänä lasten ja nuorten monipuolisen harrastustoiminnan toteuttamiseen ja sen kehittämiseen.

Rovaniemen Pöytätennis -60 ry
Salivuoroista, välineistä ja ohjaajapalkkioista aiheutuvia kustannuksia emme haluaisi kokonaan lasten ja nuorten vanhempien maksettavaksi, joten yhteistyökumppaneiden tuki olisi erittäin tärkeää.

Rovaniemen Reipas ry
Mahdollinen tuki käytetään lasten ja nuorten puntti- ja nyrkkeilykoulujen välinehankintoihin.

Rovaniemen Taitoluistelijat ry
Rovaniemen Taitoluistelijat ry (RoiTa) on Suomen pohjoisin, vuonna 2004 perustettu taitoluisteluseura, joka toimii Lapin urheiluopisto Santasportin yhteydessä. Arinan Pidetään yhdessä pohjoisen puolta-tuen seura kohdentaisi alle 16-vuotiaiden lasten ja nuorten ohjaajien ja valmentajien koulutus- ja palkkauskuluihin.

Rovaniemen Urheilusukeltajat ry
Rovaniemen Urheilusukeltajat ry hakee tukea uusien norppaohjaajien (junnuvalmentajien) kouluttamiseen ja sitä kautta junioritoiminnan laajentamiseen, jotta saataisiin luotua ainakin 2 eri ikäryhmää.

Rovaniemen Verkkopalloseura ry
Tenniksen harrastajamäärät ovat kasvaneet koko ajan ja kenttien käyttöaste Rovaniemellä on sisällä ja ulkona klo 08.00-22.00 välisenä aikana n. 80%. Rovaniemen verkkopalloseuran ja rovatenniksen (halliyhtiö) lähivuosien suunnitelmissa on saada Rovaniemelle rakennettua lisää tenniskenttiä, jotta harrastajamäärien kasvuun voidaan vastata.

Rovaniemen Voimistelu ja Liikunta ry
Haluamme pitää liikuntaharrastustarjonnan monipuolisena ja tarjota kohtuuhintaisen sekä laadullisen voimisteluharrastuksen lapsille ja nuorille. Haemme tukea joukkuevoimisteluryhmien valmentajien koulutukseen, voimistelijoiden kilpailumatkojen kuluihin sekä voimisteluvälineiden hankintaan. Matkat koulutuksiin ja kilpailuihin ovat pitkät, joten matkakustannukset ovat korkeat.

Rovaniemi Nordmen ry
Rovaniemi Nordmen käyttää saamansa tuen amerikkalaisen jalkapallon juniorijoukkueiden valmennukseen ja varusteisiin. Lisäksi haluamme mainostaa ikäkausijoukkueita eri medioissa. Juniorijoukkueet ovat Nordmenille erityisen tärkeitä koska sieltä kasvaa miesten/naistenjoukkueseen omia kasvatteja ja kilpailukykyisyys säilyy aikuisten tasolla. Haluamme lisätä lajin tunnettuutta Lapissa.

Santa Claus Ski Team ry
Tanja Poutiaisen Sporttikerhon toimintaohjelman suunnitelmaan sisältyy yhden päivän hiihtomatka toiseen Lapin hiihtokeskukseen. Tuki tultaisiin käyttämään tämän matkan synnyttämien kustannuksien peittämiseen kuten linja-autokuljetus- ja lasten hissilippukustannuksiin.

Santa’s United ry
Tuesta 50 % menee Santa´s United Tukirahastoon, josta tuetaan seuran vähävaraisia harrastajia. Loput käytetään seuran junioritoiminnan kehittämiseen.

Siepakat ry
Siepakat järjestää vuosittain paikallisia konsertteja sekä osallistuu valtakunnallisille kansantanssi- ja musiikki festivaaleille kuten Lasten Kalenoihin. Avustus käytetään matkojen omavastuuosuuksien pienentämiseen.

Swimming Club Rovaniemi ry
Lapsia ja nuoria on tulossa uimakouluihin ja valmennukseen yhä enemmän. Vuosi sitten ohjaajat ja valmentajat (n.30) siirtyivät työsuhteeseen tehtyjen tuntien mukaan. Heistä lähes kaikki ovat nuoria, joita seura pyrkii myös kouluttamaan. Tarvitsemme tueksemme palkatun henkilön pyörittämään toimintaa, jota johdetaan muuten vapaaehtoisin voimin. Onnistuaksemme tarvitsemme laajaa henkistä ja aineellista tukea.

Taipumattomat ry
Saatavalla tuella mahdollistetaan lasten ja nuorten monipuolista liikunnallisten taitojen oppimista, mistä harrastajat saavat vahvan pohjan lajille kuin lajille tulevaisuuteen.

Taito Lappi ry
Tuen avulla päivitämme Käsityökoulu Peukun laitteita ja tarvikkeita vastaamaan nykyhetken tarpeita ja pyrimme näin turvaamaan työympäristön oppilaan kehittymistä vaadittavalle tasolle. Käsityökoulu Peukun tavoitteena on tutustua laajasti erilaisiin materiaaleihin ja tekniikoihin, ja tuen avulla pystyisimme uudistamaan sekä laajentamaan tarjontaa.

Jäsenalue 6: Inari, Kittilä, Sodankylä ja Utsjoki

Inarin Ilves ry
Järjestämme keväällä 2023 sarjan tapahtumia, joissa Ylä-Lapin lapset ja nuoret pääsevät matalalla kynnyksellä tutustumaan erilaisiin ohjattuihin liikuntamuotoihin. Näitä tapahtumia varten haemme tukea salivuoromaksuihin.

Kittilän 4H-yhdistys ry
Meidän 23 Kerhossa suurimman tuen saanti kohteen ovat raaka-aine, materiaali, väline sekä vuokra kulut. Ilman näitä välineitä ja tiloja emme pysty pääsääntöisesti Kerhojamme pitämään kattavasti koko kunnan alueella.

Kittilän Palloseura ry
KiPS kohdentaa tukea juniorijoukkueille näiden kulujen keventämiseksi. Pitkien välimatkojen pohjoisessa bussikulut muodostavat suuren kuluerän joukkueille ja polttoaineen hinnannousu on nostanut menoja merkittävästi. Osa tuesta ohjataan perheille, joiden taloudellinen tilanne on hankala ja lapsen harrastus uhattuna. Näin taataan yhdenvertaisempi mahdollisuus harrastaa riippumatta perheen taloustilanteesta.

Kittilän Vapaaehtoinen Palokunta ry
Kittilän VPK:n nuoriso-osasto on perinteinen ja aktiivinen ryhmä, joka tarjoaa nuorille mm. Kittilän ja Levin alueilla erinomaisen mahdollisuuden tutustua palokuntatoimintaan, opettaa hyviä kansalaistaitoja sekä kasvattaa heitä sosiaaliseen ja yhteiskunnallisesti aktiiviseen elämäntapaan. Toimintaan kuuluu tavallisten viikkoharjoitusten lisäksi parin päivän mittaisia yhteisiä retkiä sekä vuosittaisia pidempiä kesäleirejä.

Kätkän Kävijät ry
Partio on matalan kynnyksen harrastus, joka on kaikille avointa. Talkootyöllä ja mm. adventtikalenterien myynnillä yritämme pitää retki- ym. maksut alhaisina, jotta kaikki voisivat osallistua. Kuljetuskustannukset nousevat Lapissa usein korkeiksi ja varsinkin niihin tarvitsemme tukea. Partio on monelle elämäntapa ja ohjaa toiminnassaan lapsia ja nuoria vastuullisuuteen.

Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry
Tuki käytettäisiin paikkakunnan lasten ja nuorten retki- ja leiritoimintaan sekä erätaitojen ja vastuullisen ja sitä kautta myös kestävän retkeilyn vahvistamiseen. Erityisesti kohteenamme syrjäytymisvaarassa olevat ja vähävaraisten perheiden lapset ja nuoret.

Lapin Veikot ry
Avustus käytetään harrastustoiminnasta aiheutuvien kulujen kattamiseen sekä toiminnan kehittämiseen. Tämän johdosta yhä useammalla nuorella mahdollisuus osallistua laadukkaaseen ja monipuoliseen harrastustoimintaan.

Sodankylän Kisasiskot
Liikunnallisien leirien ja tapahtumisen osallistumis- ja järjestämiskustannuksiin!

Sodankylän Pallo ry
Sodankylän Pallon pisimmät edestakaiset pelireissut ovat yli 700 km pitkiä. Käytämme saamamme tuen juniorijoukkueiden pelimatkakuluihin.

Sodankylän Tanssi ry
Sodankylän Tanssi ry hakee tukea toimikauden 2022-23 tanssiteatteriesitysten järjestämiseen. Esityksiä tulee yksi joulukuussa ja toinen keväällä. Esityksissä on mukana lapsia ja nuoria 3-vuotiasta alkaen. Lapset ja nuoret saavat esiintymiskokemusta ja yhteisöllisyyden kokemusta. Tämä kaikki vahvistaa heidän itsetuntoaan ja antaa heille mielekästä tekemistä.

Tunturi-Kiekko ry
Kiekkoa kaikille kuntalaisille! Pyrimme jatkossakin varmistamaan laadukkaan harrastustoiminnan ja tarjoamaan toimintaamme matalalla kynnyksellä mahdollisimman laajalle osallistujamäärälle. Tukea tarvitaan erityisesti laajan ja monipuolisen vapaaehtoistoimintamme koordinoinnista ja koulutuksesta vastaavan valmennuspäällikkömme palkkauksen mahdollistamiseksi jatkossakin.

Tähti-Volley ry
Tähti-Volley kohdentaisi tuen lentopallojunioreiden harrastus- ja kilpailutoimintaan, joka pitää sisällään pitkienkin ajomatkojen päässä olevat turnaukset.