Arina lahjoitti 175 000 euroa Lapin ja Oulun yliopistoille

Osuuskauppa Arina tukee alueen korkeakouluyhteisöjä ja lahjoitti vuonna 2022 Pohjois-Suomen yliopistoille euron asiakasomistajaa kohden. Osuuskaupalle oppilaitosyhteistyö on tärkeässä roolissa elinvoiman ja vetovoiman ylläpitämisessä.

23.5.2022

Arinan hallitus päätti lahjoittaa Lapin ja Oulun yliopistojen varainhankintaan 175 000 euroa. Summa vastaa euroa jokaista Arinan asiakasomistajaa kohden. Lahjoituksista Lapin yliopisto saa 50 000 € ja Oulun yliopisto 125 000 €. Jako perustuu Arinan jäsenmäärän maantieteellisen jakaumaan.

Lahjoitukset ovat jatkoa aiemmille Arinan 100-vuotisjuhlavuoden yliopistolahjoituksille. Tämän lahjoituksen lisäksi Arina tukee Oulun yliopiston brändiprofessuuria. Yliopistojen varainhankinnasta kerrytetty potti vaikuttaa valtion vastinrahoitukseen, joka voi olla jopa 2,5-kertainen. Näin Arinan lahjoituksilla on merkittävä vaikutus.

Osuuskauppa Arina edistää Pohjois-Suomen elinvoimaisuutta ja vetovoimaa muun muassa oppilaitosyhteistyöllä ja lahjoituksin. Oppilaitosten läsnäololla ja menestymisellä on keskeinen rooli pohjoissuomalaisten kouluttamisessa ja osaajien juurtumisessa alueelle. Yhteistyö ja vuorovaikutus alueen oppilaitosten kanssa on tiivistä muun muassa tutkimuksen ja opinnäytetöiden kautta. Yhteistyö on osuuskaupalle tärkeää palvelujen kehittämisen ja rekrytoinnin näkökulmista, sillä eri koulutusasteiden oppilaitoksista valmistuu Arinan toimialoille osaavia työntekijöitä.