S-ryhmä käynnisti Simossa 2020 tuulivoimapuistohankkeen, jonka 15 neliökilometrin alueelle tehdyt laajat rakennustyöt ovat nyt valmistuneet. Suomen suurimpia, yli 240-metrisiä tuulivoimaloita säädetään vielä kevään ajan ja turbiinit tempaavat tuulesta energiaa täysissä voimissaan alkukesästä 2022.

27 tuulivoimalan puisto tuottaa sähköä 151 megawatin voimalla. Vuodessa energiantuotanto on 0,5 terawattituntia, mikä vastaa noin 50 prosenttia koko S-ryhmän vuotuisesta tarpeesta. Tavoite onkin siirtyä täysin puhtaaseen energiaan.

Arinan toimialueella tuulivoimaloita on jo Simon Leipiössä ja Raahessa. Tämäkin Sarvisuon investointi on sydän Pohjois-Suomelle ja teko puhtaamman ympäristön puolesta.