Auta Lasta ry Tuen avulla järjestäisimme liikunta- ja kulttuuritoimintaa sijaishuollossa asuville ja Veturointi-toiminnassa mukana oleville nuorille, hankkisimme tarvikkeita Lapsirikas-toiminnan lapsiparkkeihin ja kesätoimintaan sekä mahdollistamme lasten ja nuorten harrastamista Järjestövarikko-toiminnan kautta.
Erityislasten Omaiset ELO ry Tuki käytettäisiin Lapissa asuvien erityislasten ja -nuorten sekä heidän perheidensä toiminnallisiin ja virkistyksellisiin vertaistukiviikonloppuihin.
Hope – Yhdessä ja yhteisesti ry. Rovaniemi Hope ry tukee Lapin alueen perheitä harrastustuen muodossa. Harrastustuen määrä on kiinni siitä, kuinka paljon lahjoitusvaroja on käytettävissä. Kohonneiden kustannusten takia monen paikallisen lapsen harrastus on Hopen harrastustuen varassa.
HOPE YHDESSÄ & YHTEISESTI RY OULU Vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten vapaa-ajan harrastuksiin, iloihin ja elämyksiin, kuten vaikkapa elämyslippuihin, hygieniatuotteisiin ja luistimiin.
Hyväntekeväisyysyhdistys Arjen Tuki ry Tuki käytettäisiin Meri-Lapin alueella lasten elämyksellisiin, kulttuuripainotteisiin virkistystapahtumiin ja retkiin. Avustuksella vuokrataan tapahtumiin tarvittavaa välineistöä ja ostetaan lapsille suunnattuja kulttuuripalveluita, teatteriesityksiä ja artistipalveluita.
Joulupuu Länsi-Lappi / Meri-Lapin Nuorkauppakamari ry. Joulupuu Länsi-Lappi kerää joululahjoja apua tarvitseville lapsille ja nuorille 10 paikkakunnalla Simosta Enontekiölle. Tuella hankkisimme tarvikkeita keräykseen, markkinoisimme keräystä sekä järjestäisimme vapaaehtoistyöntekijöille karonkan kiitokseksi isosta työpanoksesta. lansi-lappi.joulupuu.org
Kaikki tanssii – tanssiharrastajien tuki ry Yhdistys tukee Oulun tanssiharrastajia tarjoamalla kohtuuhintaisia tiloja, ylläpitää niitä sekä tukee vähävaraisten perheiden lasten harrastusmaksuja. Joudumme muuttamaan nykyisistä tiloista purkutöiden vuoksi, joten tuki menisi suoraan uuden tilan remontointiin ja muuton kustannuksiin.
Karihaaran koulun tukioppilaat Tukioppilaat järjestävät matalan kynnyksen toimintaa, johon on helppo osallistua. Erilaiset välituntiaktiviteetit ovat suosittuja, ja niissä tarvittavia välineitä (esim. hyppynaruja, polttopalloja, lautapelejä) tarvitaan lisää. Mahdollisen tuen avulla pystymme toteuttamaan myös uusia toimintaideoita.
Keminmaan Lassilan koulun vanhempainyhdistys ry Tulisimme käyttämään tuen lasten liikkumista kannustaen; koulun liikunta- ja harrastevälineiden uusimiseen ja päivittämiseen tähän päivään. Uskomme, että lasten liikkuminen ja ulkoilu parantavat koulussa keskittymistä ja koulumenestystä.
Kivikon koti ja kouluyhdistys ry Koulun piha kaipaa uusia virikkeitä. Oppilaat ovat toivoneet pihalle uusia toimintapisteitä. Pihan uudet virikkeet luovat mahdollisuuksia välituntien lisäksi myös viikonlopun ja loma-aikojen tekemiseen. Tuen avulla pääsisimme toteuttamaan kouluyhteisön toiveita.
Koivuharjun koulun vanhempainyhdistys Koivuharjun koulun vanhempainyhdistys käyttäisi rahaa koko koulun yhteiseen kevätretkeen tai koko koulun yhteiseen liikuntapäivään Kallin hiihtokeskuksella. Tällä takaisimme kaikkien lasten osallistumisen yhteisiin elämyksiin. Lapset ovat toivoneet myös heittoseinää ja liikuntavälineitä.
Lapin alueen Epilepsiayhdistys ry Tuki tullaan käyttämään epilepsiaa sairastavien nuorten hyväksi tarjoamalla heille tietoa ja vertaistukea eri tapahtumien muodossa. Harrastemessut ja Lasten Kemi -tapahtuma, Disco Kemissä Ravintola Sataman Krouwissa ja kiipeilypäivä Rovaniemen Huima-kiipeilypuistossa ovat mm. työn alla.
Lapin ensi- ja turvakoti ry Tuen avulla Lapin ensi- ja turvakoti ry haluaa tukea Lapissa asuvien vauva- ja pikkulapsiperheiden arjen sujuvuutta siten, että tuki on saavutettavissa silloin, kun sitä tarvitaan, ja sen avulla ennaltaehkäistään pahoinvointia.
Lapin Martat ry Lapin Marttojen kautta koululaiset saavat ravinto- ja kotitalousneuvontaa kaikille avoimissa kokkikerhoissa. Ravintoneuvonnan lisäksi toiminnalla ennaltaehkäistään koululaisten syrjäytymistä. Toiminnan kautta lapsi ja nuori kokee tekemisen iloa ja yhteenkuuluvuuden tunteen elintasoa katsomatta.
Lapin Pelastusliitto ry Tuen avulla Lapin alueen palokuntanuorten vuosittaisen koulutusleirin koulutusmateriaalin säilytykseen hankittaisiin uudempi merikontti käytöstä poistettavan vanhan merikontin tilalle.
Lapin Perhehoitajat ry Järjestämme jäsenperheillemme ulkoilutapahtuman, jossa lapset pääsevät tekemään itselleen mieluisia asioita, ja aikuiset voivat tutustua ja vaihtaa kuulumisia nuotion ääressä. Nämä hetket ovat tärkeitä perhehoitajien jaksamisessa arjen keskellä.
Lapin Terveydenhoitajayhdistys Tuki käytettäisiin nuorten liikuntaharrastuksien matkakuluihin yhteiskuljetuksina liikenneyhteyksien puuttuessa.
Lastenklinikoiden Kummit ry Tuen kohteina ovat lasten ja nuorten sairaalan viihtyvyyden parantaminen OYSissa sekä lohduttavien nallejen toimittaminen sairaalaan. Lohtunallen tärkeä tehtävä on olla lapsen vierellä. Kummit toimittavat lahjoituksella lohtunalleja OYSin potilaille sekä tukee viihtyvyyttä sairaala-aikana.
Leijonaemot ry Tuen avulla haluaisimme tarjota erityislapsille ja -nuorille uuden harrastekokemuksen ja antaa samalla mahdollisuuden löytää uusia kavereita.
Limingan Partiotyön Tuki Ry Tuki käytettäisiin liminkalaisten partiolaisten ja partiotyön tukemiseen hankkimalla leiri ja retkeilykalustoa. 2022 Limingan Niittykärppien kotikolon tulipalon yhteydessä menetettiin merkittävä osa kalustosta.
Lintulammen asukasyhdistys ry Haemme avustusta lapsiperheiden jouluruoka-/lahjakasseihin sadalle vähävaraiselle lapsiperheelle 30 euron lahjakorttia/jaettava kassi.
Lions piiri 107-L Lasten Leijonahiihdot L-piirin eri paikkakunnilla. Tukea käytettäisiin mahdollisimman monen lapsen mahdollisuuteen osallistua hiihtoihin. Tuen avulla saadaan hankittua mm. palkintoja, tarvittaessa kuljetuksia, liikunnan lisääminen lapsilla.
Lions-piiri 107-I ry Lionsklubien Kuusisaari-tapahtuma, jossa on tarjolla poniratsastusta, keppihevosrata, pelastuslaitoksen kalustoa, nalletohtori jne. Koko perheen tapahtumassa on ollut kävijöitä noin tuhat / vuosi. Kustannuksia syntyy mm. kalustosta, turvallisuudesta, ohjelmasisällöstä, äänentoistosta.
Lomakoti Onnela ry Lomakoti Onnelan Perhepäivään kokoontuu joka torstai äidit, isät, alle kuusivuotiaat lapset ja lomien aikana alle 11-vuotiaat lapset. Haluamme tukea perheitä ohjaamaan lapsia musiikkiharrastukseen ja sirkustoimintaan tuomalla Tähtisirkuksen sirkustyöpajan ja muskarin Perhepäivään.
Mannerheimin lastensuojeluliito Lumijoen yhdistys Ry Kohdistaisimme tuen lapsille ja nuorille suunnatun toiminnan ylläpitämiseen. Osallistumme pienellä porukalla erilaisiin tapahtumiin, sekä järjestämme itse aktiivisesti lapsille ja nuorille mielekästä toimintaa.
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kemin yhdistys ry. Järjestämme maksuttoman tempputapahtuman lapsiperheille. Teemme yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa. Haemme tukea tapahtuman toteuttamiseen esim. välinevuokraukseen, esiintyjäpalkkioihin (sirkuskoulu).
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri MLL:n Lapin piiri tekee työtä lasten ja nuorten hyvinvoinnin tueksi Lapissa.
Äänestämällä autat meitä vahvistamaan lasten ja nuorten kaveritaitoja, auttamaan yhteisöjä rakentamaan ryhmiin turvallista ilmapiiriä, jossa kukaan ei jää yksin ja tukemaan nuorten omaehtoisia projekteja.
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pyhännän yhdistys ry Järjestämme lapsiperheille maksuttoman tapahtuman tai retken esimerkiksi Leo´s leikkimaahan. Tukea voidaan käyttää avustuksena, jotta osallistujilta ei tarvitse periä maksua ja näin myös vähävaraisten perheiden lapset saavat mahdollisuuden osallistua.
Meri-Lapin Yhden Vanhemman Perheet ry. Yhdistyksemme järjestää Meri-Lapin yksinhuoltajien jäsenten lapsille ja nuorille toimintaa, retkiä, pieniä matkoja ja sillä ehkäistään syrjäytymistä. Tuella mahdollistetaan osallistumiset sekä lasten ja nuorten saama vertaistuki.
MIELI Meri-Lapin mielenterveys ry / Kriisikeskus Turvapoiju Tuki käytettäisiin nuorten mielenterveyttä edistävään työhön. Tuen avulla vahvistetaan nuorille tarjottavaa keskusteluapua ja Sekasin-chatin päivystystä. Kasvokkaista matalan kynnyksen keskusteluapua järjestetään Kriisikeskus Turvapoijun lisäksi jalkautuen oppilaitoksiin.
MIELI Oulun seudun mielenterveys ry Sekasin-chat on valtakunnallinen keskustelualusta, jossa nuori voi keskustella mieltä askarruttavista aiheista. Tavoitteena on tukea nuorten mielenterveyttä keskustelutuen keinoin. Tuki käytettäisiin chat-koordinaation paikalliseen ylläpitämiseen ja uusien vapaaehtoisten kouluttamiseen.
MLL:n Pohjois-Pohjanmaan piiri ry MLL:n Pohjois-Pohjanmaan piiri tekee työtä lasten ja nuorten hyvinvoinnin tueksi. Äänestämällä autat meitä vahvistamaan lasten ja nuorten kaveritaitoja, auttamaan yhteisöjä rakentamaan ryhmiin turvallista ilmapiiriä, jossa kukaan ei jää yksin ja tukemaan nuorten omaehtoisia projekteja
Muhoksen Pelastakaa Lapset Ry Tuki käytettäisiin ensisijaisesti ensivuoden Nenäpäivä -tapahtuman järjestämiseen, joka olisi ilmainen tapahtuma kaikille.
Muonion lapset ja nuoret ry Kevättapahtuma perinneleikkejä kunnioittaen! Miltä kuulostaisi eri ikäpolvien yhteiset hetket aurinkoisella hangella. Muonion keskustan Lintutornin alue luo huikeat puitteet huhtikuun alussa hiihtoon, luisteluun, tulisteluun ja napakelkan riemuun. Tule yhdessä luomaan Riemun päivä!
Nuorten Ystävät ry Haemme tukea tiukassa taloudellisessa tilanteessa olevien lapsiperheiden kesälomaretkiä varten. Tavoitteenamme on, että jokainen lapsi saisi kokea perheensä kanssa kesälomallaan ainakin yhden päivän, josta riittää muisteltavaa pitkälle syksyyn.
Oulu Sinfonia Tuella mahdollistaisimme livekonserttielämyksen sadoille pohjoisen alueen nuorille Suomen pohjoisimman sinfoniaorkesterin parissa. Konserttilippujen lisäksi maksamme kuljetukset konserttipaikalle. Konserttikummitoiminta tarjoaa nuorille tasa-arvoisen mahdollisuuden osallistua konserttiin.
Oulun ensi- ja turvakoti ry / mieskaveritoiminta Mieskaveritoiminnassa aikuiset miehet toimivat vapaaehtoispohjalta kavereina sellaisille yksinhuoltajaperheiden lapsille, joilla ei ole isää arjen kuvioissa. Tuen käyttäisimme kaveriparien yhdessäoloon, yhteisiin aktiviteetteihin, tarvikkeisiin, harrastus- tai leirikustannuksiin tms.
Oulun Jeleppi ry Erityisesti vähävaraisille nuorille ja lapsiperheille tarkoitetut sesonkitapahtumat (syys/talviloma, Joulu ja muut pyhät). Lisäksi jatkuvana toimintana 2 kertaa viikossa tapahtuva hävikkiruuanjakelu Oulussa. Etusijalla uudet hakijat sekä vähävaraiset lapsiperheet.
Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry Avustuksella järjestetään koko perheen iloinen ilmaistapahtuma kehitysvammaisten lasten ja nuorten perheille. Tapahtuma sisältää yhdessä tekemistä ja toimintaa sekä kohtaamisia muiden perheiden kanssa. Mukaan ovat tervetulleita myös perheen muut sisarukset.
Oulun Seudun Kuulovammaisten Lasten Tuki ry (OKLT) Tarkoituksena on järjestää vertaisperhetapahtumia kuulovammaisille lapsille, nuorille ja perheille Pohjois-Pohjanmaalla, Lapissa ja Kainuussa. Vertaistoiminta perustuu kokemusasiantuntijuuden jakamiseen ja vertaistukeen. Se on tärkeää lapsille, jotka eivät ehkä muutoin kohtaa toisia kuulovammaisia.
Oulun seudun omaishoitajat ry Järjestämme maksuttoman Iloinen iltapäivätapahtuman kesäkuussa erityislapsille ja heidän perheilleen Hietasaaressa. Tapahtumassa on mm. musiikkia, taikuri, makkaranpaistoa, popcornia, kasvomaalausta ja mukavaa yhdessäoloa. Tapahtuma on myös esteetön.
Oulun seudun yhden vanhemman perheet ry Osyvp ry käyttää tuen lasten ja nuorten retkimaksuihin sekä yhdessä harrastamiseen esim. sulkapallo, keilailu, lasten ja nuorten toiveita kuunnellen.
Oulunsalon Seurakunta Tuen avulla voimme hankkia askartelumateriaalia ja jatkaa kaakaon tarjoamista.
Pappilanpuisto Pyrevä-säätiö Tuki käytetään Lappsetilta v. 2011 ja 2012 ostettujen laitteiden maalaukseen ja ylläpitoon.
Parasta lapsille ry Järjestämme talviriehan pienituloisille ja monikulttuurisille lapsiperheille. Päivä tarjoaa makkaran ja lettujen paistoa, rentoa yhdessäoloa sekä hauskaa talvipuuhaa perheen pienimmille. Tapahtuma järjestetään Koivuhaan leirikeskuksessa Haukiputaalla talvilomalla ja se on osallistujille maksuton.
Pidä Lappi Siistinä ry Tuki kohdistuisi ympäristökasvatukseen, mitä yhdistyksemme järjestää koko Lapin alueen lapsille ja nuorille. Vuonna 2022 toiminta saavutti reilut 2000 lappilaista lasta ja nuorta seuraavista Lapin kunnista: Rovaniemi, Pelkosenniemi, Inari, Kittilä ja Sodankylä.
Piehingin Kyläyhdistys RY Jalkapallo-/monitoimikenttä, jolle on suunniteltuna paikka entiselle Piehingin koulun tontille, nykyiselle urheilualueelle. Pelaajia on, mutta puuttuu pelikenttä.  Yhdessä liikkuminen kehittää lasten ja nuorten sosiaalista käyttäytymistä, yhteisöllisyyttä.
Pohjois-Pohjanmaan Martat ry Lasten ja nuorten kokkikursseihin ja muuhun kotitalousneuvontaan Oulussa ja lähikunnissa. Kursseilla lapset ja nuoret pääsevät opettelemaan ruoanlaittoa ja leivontaa sekä opettelemaan kodin hoitoon kuuluvaa lajittelua, kierrätystä, puhtaanapitoa.
Pohjois-Pohjanmaan Partiosäätiö sr. Tuemme partiotoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla myöntämällä avustuksia partiolippukunnille ja piirille, ja sitä kautta mahdollistamme lasten ja nuorten partioharrastusta mm. ettei retki- ja leirimaksut olisi liian suuria, ja mahdollisimman moni lapsi ja nuori voisi harrastaa partiota.
Pohjois-Pohjanmaan Perhehoitajat ry Avustuksella toteutetaan 3 tapahtuma, Oulun ja Ylivieskan seudulla sekä Koillismaalla.
Osallistujamäärä on noin 200 lasta ja nuorta. Käytännön järjestelyistä vastaavat perhehoitajat. Toiminta edistää lasten ja nuorten vertaisuutta. Ohjelmassa on ikätasoista sisältäen maksuttoman ruokailun.
Pohjois-Suomen Autismikirjo ry Autismikirjon lasten ja nuorten vertaistuellinen toiminta ja harrastusmahdollisuudet.

Esimerkiksi vierailu Superparkkiin niin, että puisto on varattu autismiystävällisesti yhdistyksen yksityiskäyttöön ja tuella maksetaan lapsille ja nuorille tapahtuman sisäänpääsymaksu.

Pohjois-Suomen Ev. Lut. Kansanlähetys Järjestämme lasten ja varhaisnuorten (3-12 v.) puuhailtoja (Donkkis-illat) Oulussa, Rovaniemellä, Tervolassa. Illoissa on kertomuksia, kilpailuja, askartelua, nyyttikestit. Tukirahalla voisimme järjestää esim. Oulussa Donkki-leiripäiviä, koska normaali puuhailta kestää 2 tuntia.
Pohjois-Suomen Monikkoperheet ry Monikkoperheiden (perheessä kaksoset tai kolmoset) vertaistuelliseen, toiminnalliseen tapahtumaan.
Pohjois-Suomen syöpälapsiperheet Tuella tulisimme toteuttamaan joulukuussa 2023 syöpää sairastaville ja syövän sairastaneille jäsenperheidemme lapsille ja nuorille suunnatun pikkujoulutapahtuman Superpark Oulussa sekä osastohoidossa oleville kohdennetun joulujuhlan.
Punainen Risti Oulun osasto Lasten ja nuorten toiminnan kehittäminen Nallesairaalatoiminnan osalta (tarvikkeet) sekä kulttuuri- ja taidetoiminnan mahdollisuuksien hyödyntäminen lasten / nuorten toiminnoissa (mm. läksykerhot, maahanmuuttotyö, leiri- ja retkitoiminta)
Raahen ensi- ja turvakoti ry Tuki käytetään lasten ja nuorten kasvuolosuhteiden edistämiseen. Lapsia ja nuoria autetaan selviämään altistumaansa tai kokemaansa lähisuhdeväkivaltaan ja/tai kaltoinkohteluun.  Ensikodin remontti- ja muutostöiden tekemiseen.
Raahen Vapaaehtoiset ry Pikkulahti Kids tapahtuma Raahen Rantatorilla yhteistyössä eri järjestöjen ja organisaatioiden kanssa. Ensi vuonna on 10:s kerta tapahtuman järjestämisessä. Olemme tarjonneet tapahtuman yhteydessä syötävää ja juotavaa kaikille.
Avustus käytetään tapahtuman järjestämiseen kokonaisuutena
Sairaalaklovnit ry OYS Sairaalaklovnivierailut – Klovnitohtorit kiertävät lastenosastoilla viihdyttäen ja ilahduttaen pieniä potilaita ja heidän perheitään. Sairaalaklovnit saavat lapset hetkeksi unohtamaan sairautensa ja antavat luvan vapauttavalle naurulle ja leikkimielelle keskellä sairaalan arkipäivää.
Sámi Árvvut rs/Saamelaiset Arvot rs Jutaavat työpajat – saamelaislasten kiertävät työpajat saamelaisten kotiseutualueella. Saamenkielisten harrastusmahdollisuuksien ja kulttuurikasvatuksen lisääminen.
SANA Sana tekee yhteistyössä Oulun koulupoliisin kanssa kiusaamisen ja päihteiden vastaisia luentoja. Tarkoitus yhdistää sanoman syventämiseksi pari Sanan livenä esittämää teemoja käsittelevää kappaletta mukaan.
SOS-Lapsikyläsäätiö Unelmista totta -harrastustuki on ennaltaehkäisevää toimintaa vähävaraisten perheiden 7-17vuotiaiden lasten harrastamisen tukemiseksi. Tavoitteena on vapaa-ajan eriarvoistumisen ja syrjäytymisen ehkäiseminen säännöllisen ja ohjatun harrastuksen mahdollistamisella Oulussa ja Rovaniemellä.
Suomen Punainen Risti Oulun piiri Lastenleiri kesäaikaan. Nallesairaalatarvikkeiden ostoon ja päivittämiseen Oulun piirin alueen osastoille. Nallet, leikkilääkäritarvikkeet ja muut välineet hoidettaisiin avustuksella. Nuorten kansainvälisyyttä tukeva leiri, jossa tutustutaan toisen maan Punaisen Ristin toimintaan.
Syvitsyn Vanhemmat Ry Tuki käytetään koulun oppilaiden hyväksi mm. Välituntivälineitä, lukutaitojuhla kirjoja, stipendejä ja muuta koulun tarpeita tukevaa toimintaa varten.
Syväkankaan koulu/Tukioppilaat Tukioppilaat järjestävät monipuolista välituntitoimintaa. Lisäksi heidät koulutetaan mm. ryhmäyttämään oppilaita, pitämään kummitunteja ja ennaltaehkäisemään yksinäisyyttä. Tuki käytetään kouluviihtyvyyden lisäämiseen sekä tempausten ja tapahtumien järjestämiseen.
Team Rynkeby Oulu Team Rynkeby Oulu on auttamassa vakavasti sairaita lapsia ja nuoria. Kerättäviä varoja ohjataan tutkimustyöhön ja psykososiaaliseen tukeen, esim. OYS lastensyöpäosastolla on menossa lähes 30 tuettua tutkimusta. Varat ohjautuvat taisteluun lasten vakavien sairauksien voittamiseen.
Tervolan 4H-yhdistys Tuella mahdollistetaan paikallista lasten ja nuorten kerho, leiri ja tapahtumatoimintaa.
Utajärven nuorten toimintaorganisaatio Utajärvellä joka vuosi järjestettävä Untorock, johon nuoria otetaan mukaan talkoilemaan ja opetetaan samalla, miten sinä voit tehdä oman osasi oman kunnan elinvoiman eteen. Raha käytettäisi lasten ja nuorten ilmaiskonserttiin eli kaikilla olisi mahdollisuus päästä osaksi tapahtumaa.
Vaalan yhtenäiskoulun vanhempainyhdistys Ry Tuki käytetään lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen sekä koulun ja kodin yhteistyön vahvistamiseen järjestämällä esimerkiksi avoimia, maksuttomia tapahtumia.
Vamos Oulu – Helsingin Diakonissalaitos Säätiö sr. Tuki mahdollistaa 16–29-vuotiaille oululaisille nuorille yksilö- ja ryhmämuotoista apua elämänhallintaan ja mielen hyvinvointiin. Nuoren kohtaaminen ja rinnalla kulkeminen haastavassa elämäntilanteessa vahvistaa luottamusta ja uskoa omiin kykyihin, sekä ohjaa omien tavoitteiden saavuttamisessa.
Vihannin 4H-yhdistys Yhdistyksemme järjestää lapsille ja nuorille mielekästä kerho- ja harrastustoimintaa, retkiä ja leirejä. Tuki käytettäisiin kokonaisuudessaan tähän arvokkaaseen nuorisotyöhön, että voidaan jatkossakin järjestää nuorille mielekästä toimintaa matalalla kynnyksellä.
Warjakkalaiset ry Meriristeily perheille Oulun edustalla!
Warjakka järjestää syksyllä 2024 Maakunnallisen kyläjuhlan, jonka yhteydessä perheille tarjotaan mahdollisuus tutustua Oulun upeisiin merimaisemiin ilmaisella laivaristeilyllä. Aleksandra-laivaan mahtuu lähes 300 vierasta.