Pidetään yhdessä pohjoisen puolta -tukihaku 2022

Pidetään yhdessä pohjoisen puolta -tukihaku 2022

Osuuskauppa Arina jakoi keväällä 2022 Pidetään yhdessä pohjoisen puolta -tukea yhteensä 50 000 € pohjoissuomalaisille lasten ja nuorten yhteisöille.

Mieluinen vapaa-ajan harrastus on lapselle ja nuorelle tärkeä. Erilaisissa harrastuksissa oppii uusia taitoja, ryhmässä toimimista sekä pääsee kokemaan onnistumisen iloa ja elämyksiä – siis eväitä elämään niin koulutielle kuin aikanaan tulevalle työuralle. Kun harrastuksen puitteet ovat kunnossa, motivaatio ja kiinnostus säilyvät.

Arinan Pidetään yhdessä pohjoisen puolta -tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset lasten ja nuorten liikuntaseurat, harrastusyhdistykset sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat tukensa lapsille tai nuorille Arinan toimialueella.

Asiakasomistajat päättivät tuensaajat äänestämällä 16.–29.5.2022. Ääniä annettiin lähes 10 000. Tuensaajiksi valittiin edellisvuoden tavoin 30 eniten ääniä saanutta yhteisöä, alueellinen tasapuolisuus huomioiden. Pohjoisin tuensaaja on Kittilästä, eteläisin Raahesta. Tuen tarve ja käyttötarkoitus vaihtelee yhteisöittäin.

Arinan Pidetään yhdessä pohjoisen puolta -tuensaajat, kevät 2022: