Pidetään yhdessä pohjoisen puolta -tukihaku, syksy 2022

Pidetään yhdessä pohjoisen puolta -tukihaku, syksy 2022

Osuuskauppa Arina on jakanut tukea lasten ja nuorten toimintaan vuodesta 2013, pääosin kerran vuodessa. Nyt Arina jakaa tälle vuodelle toisen tukikierroksen, huimat 180 000 euroa – siis euron jokaista asiakasomistajaa kohden!

Osuuskauppa Arina haluaa edistää pohjoissuomalaisten lasten ja nuorten hyvinvointia hyödyntämällä osuustoiminnan voimaa! Pidetään yhdessä pohjoisen puolta -tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset lasten ja nuorten liikuntaseurat, harrastusyhdistykset sekä paikalliset tuki- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat tukensa lapsille tai nuorille Arinan toimialueella.

Syksyn 2022 tukihaun äänestysvaihe 21.11.-4.12.

Nyt on aika äänestää toimijaa, joka on sydäntäsi lähellä!

Syksyn tukikierrokselle hakemuksia tuli yli kaksinkertainen määrä edelliskertaan nähden, eli tuensaajaksi on ehdolla 216 eri toimijaa eri puolilta Pohjois-Suomea. Äänestysvaihe on käynnissä 21.11.–4.12.2022. Tulokset julkistetaan viikolla 50 ja tuki maksetaan viikolla 51.

Näin äänestät tuen saajaa

Lähetämme äänestysvaiheen alkaessa (21.–23.11.) henkilökohtaisen sähköpostiviestin ja äänestyslinkin kaikille, jotka kuuluvat Arinan omistajatalouteen, ovat antaneet sähköpostiosoitteensa 15.11.2022 mennessä Osuuskauppa Arinan asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriin eivätkä ole kieltäneet tutkimuskyselyiden lähettämistä. Äänestäneiden kesken arvotaan kolme kappaletta S-ryhmän 50 euron lahjakorttia! Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Tuensaajat on jaettu kahteen ryhmään. Tuesta 50 % myönnetään harrastusyhteisöille ja 50 % hyväntekeväisyyskohteisiin alueellinen tasapuolisuus huomioiden. Tukea jaetaan vähintään 50:lle hakijalle saatujen äänien suhteessa, minimissään 1 000 € ja maksimissaan 10 000 € yhteisöä kohden. Voit äänestää suosikkiasi sekä hyväntekeväisyys- että harrastusyhteisöistä!

Tutustu hakijoihin ja heidän perusteluihinsa Tutustu tuen hakijoihin -sivulla!

Miksi Pidetään yhdessä pohjoisen puolta -tukea jaetaan?

Mieluinen vapaa-ajan harrastus on lapselle ja nuorelle tärkeä. Erilaisissa harrastuksissa oppii uusia taitoja ja ryhmässä toimimista sekä pääsee kokemaan onnistumisen iloa ja elämyksiä. Harrastus antaa eväitä elämään niin koulutielle kuin aikanaan tulevalle työuralle. Kun harrastuksen puitteet ovat kunnossa, motivaatio ja kiinnostus säilyvät.

Pohjois-Suomen alueella toimii myös useita järjestöjä, jotka toimivat lasten ja nuorten parissa antaen tukea hankalassa elämäntilanteessa, sairaudessa tai tarjoten ilon pilkahduksia haastavassa arjessa.

Keväällä 2022 lähes kymmenentuhatta asiakasomistajatalouden jäsentä tarttui tilaisuuteen äänestää suosikkiaan seurojen ja yhdistysten joukosta.

Katso kevään haussa tukea saaneet seurat ja toimijat täältä.

Jokainen tukieuro lasten ja nuorten toimintaan on <3 Pohjois-Suomelle!

Nuorten harrastusporukka viettää iltaa leirinuotiolla.